eA outsourcing

Výhody outsourcingu

  • žiadna vstupná investícia zo strany vyhlasovateľa
  • vyhlasovateľ sa nemusí učiť, ako sa s eAukčným SW pracuje
  • za pokrytie súťaže odborníkmi zodpovedá poskytovateľ
  • za technické kvality eAukčného SW zodpovedá poskytovateľ
  • k úhrade eAukcie dochádza až po jej uskutočnení

Rýchly kontakt

V prípade, že potrebujete uskutočniť jednu alebo skupinu eAukcií, tak píšte (volajte) a my vám odporučíme niekoho z našich partnerov. Na druhej strane vzdávanie sa možnosti urobiť nejakú eAukciu „vlastnými rukami“ a odovzdávanie požiadaviek partnerskej sieti nie je vždy absolútne. V „čase písania kníh a článkov a prípravy konferencií“ niekedy takmer striehneme na príležitosť, aby sme si niektorú z myšlienok mohli vyskúšať v praxi. Na druhej strane čísla hovoria za všetko. Z počtu eAukcií a RFx dopytu, ktorý sa v priebehu roka uskutoční na PROEBIZE, robíme od začiatku do konca len zlomok jedného jediného percenta. Oproti tomu práve naši kolegovia z partnerskej siete riešia outsourcing eAukcií častejšie.

Novinky