Outsourcing

Výhody outsourcingu

  • žiadna vstupná investícia zo strany vyhlasovateľa
  • vyhlasovateľ sa nemusí učiť, ako sa s eAukčným SW pracuje
  • za pokrytie súťaže odborníkmi zodpovedá poskytovateľ
  • za technické kvality eAukčného SW zodpovedá poskytovateľ
  • k úhrade eAukcie dochádza až po jej uskutočnení
Back to Top