Vzdelávacie akcie

Termíny najbližších akcií

Vzdelávacie akcie


eBF 2017, Ostrava
Termín: 8. - 10. 11. 2017
viac informácií >>

Rýchly kontakt

Pravidelné školenie práce so SW PROEBIZ (virgin training)

Každý mesiac organizujeme v ostravskom tréningovom centre PROEBIZ školenie, ktoré je určené predovšetkým pre eAukčných nováčikov a pre administrátorov, ktorí si potrebujú základ nastavovanie eAukčného SW zopakovať. Školenie je vhodné pre nových pracovníkov firemných nákupných tímov alebo verejného obstarávania u klientov využívajúcich PROEBIZ. Školenia vedú tréneri HOUSTONu.

eAukčný deň

eAukčné dni sú zamerané na aktívnych užívateľov eAukčných SW. Program je kontaktný a vedený tak, aby obmedzený počet eAukčných nováčikov vzdelávaniu prospel. Pripravujú ho tréneri klientskych tímov a ide o stretávanie s obmedzeným počtom užívateľov formou pracovnej dielne. Tematické vymedzenie je zvyčajne reakciou na diskusiu z predchádzajúceho eAukčného dňa alebo na zaujímavé eAukčné súťaže, ktoré sa v tom čase konali. Snažíme sa, aby bolo možné sledovať „živú“, t. j. práve prebiehajúcu eAukciu, keď účastníci eAukčného dňa môžu obstarávateľovi klásť otázky týkajúce sa nastavenia a zadania eAukcie. Máme záujem, aby akcia prebiehala vždy v rovnakých dňoch (streda a štvrtok vždy tretí týždeň v mesiaci) na mnohých miestach centrálnej Európy, ale každý mesiac hlásia jednotlivé krajiny nejakú zmenu a tak presnejšie termínované informácie hľadajte v kalendári.

Semináre

Odborné semináre k problematike firemného nákupu alebo verejného obstarávania, ktoré dopĺňajú témy eAukčných dní a virgin tréningov. Prednášajú špecialisti PROEBIZU alebo odborníci, s ktorými spolupracujeme.

Témy:

  • Nákup z pohľadu operačného manažmentu – Martin Wiederman
  • Strategický a operačný nákup – Martin Wiederman
  • Dodávateľský marketing – Milan Kaplan
  • Verejné obstarávanie – Jaroslav Lexa
  • a ďalší

Lektor eAukčného vyjednávania – Certifikovaný kurz

Šesťdňový kurz (spravidla dvakrát po troch dňoch dva týždne za sebou), ktorého základom je výukový program eAukčný špecialista. Ten umožňuje získať ucelený prehľad vedomostí ako najlepšie využívať eAukcie pri firemnom nákupe alebo pri verejnom obstarávaní (pri verejných zákazkách). Kurzy pripravili špecialisti a lektori PROEBIZ a vychádzajú z našich skúseností s desiatkami tisíc eAukčných prípadov. Jednotlivé časti kurzu sú zamerané tak, aby sme vyškolili nových lektorov pre vedenie vnútrofiremných školení eAukčných administrátorov. Kurz sa končí testovaním, keď na základe preukázaných vedomostí získajú účastníci certifikát preukazujúci úroveň dosiahnutých vedomostí.

Projekt sa skladá z piatich modulov:

  • eAukčné základy
  • eAukcie na služby
  • eAukcie na investičné zákazky
  • eAukcie a verejné investovanie
  • Dodávateľský marketing

Tento kurz organizujeme zvyčajne jeden až dvakrát ročne. Jedenkrát pre privátny a jedenkrát pre verejný sektor. Viac informácií o vyhlásených termínoch nájdete v kalendári.

Národné eAukčné Workshopy (národné eAukčné fóra)

Najznámejším typom akcií PROEBIZU sú workshopy, dvojdňové odborné pracovné dielne. Jeden deň sú určené špecialistom firemných nákupných tímov a druhý deň obstarávateľom verejných zákaziek z miest, zdravotníckych zariadení, ministerstiev a ďalších inštitúcií. Workshopy sú založené na vzájomnej výmene skúseností, spoločnom hľadaní riešenia formou otvorených diskusií. Na organizáciu podobnej akcie potrebujeme dostatok klientov a ich eAukčných administrátorov. To pre nás zatiaľ spĺňajú iba Slovensko a Česko a preto veľké workshopy, resp. Národné eAukčné Workshopy, sa konajú v prvej polovici roka len v Bratislave a Prahe. Viac informácií o termínoch a témach NAW nájdete v kalendári.

Akcie partnerov

Nie sme jediný, ktorí organizujú vzdelávacie akcie zacielené na nákup alebo využitie eAukcií vo verejnom priestore a tak ponúkame informácie o tom, aký seminár, konferenciu alebo workshop kto, kde organizuje. Je dobré ponuky vzdelávania umiestniť na jedno miesto, tak aby služba (našim) klientom bola čo možno najkomplexnejšia. Radi zverejňujeme akcie, zabývajúce sa rovnakou alebo príbuznou problematikou, všetkým partnerom, konkurentom a ďalším organizátorom, ktorí rovnako ako my slúži aspoň z časti nákupným a obstarávateľským tímom.

Pre prípad záujmu o vyvesenie vašej akcie vyplňte formulár rýchleho kontaktu vpravo.

Novinky