Software pro eAukce - prodej licence "PARK"

Výhody pořízení SW licence PARK:

  • časová neomezenost a nezávislost při využívání funkcionalit
  • dlouhodobě nižší cena na jednu eAukci
  • možnost customizací
  • lepší propojitelnost na ostatní SW nabyvatele
  • nezávislost, vlastní bezpečností pravidla

Získejte licenci k neomezenému využívání pokročilého nástroje pro správu elektronických aukcí

Prodej licence „PARK“ znamená poskytnutí časově neomezené SW licence PROEBIZ. Klient se pořízením SW licence stává nabyvatelem nehmotného majetku. Označení PARK vzniklo proto, že v tomto případě se musí vyřešit, kde bude SW nainstalován. Jestli to bude na jeho serverech nebo v serverové farmě PROEBIZU, čímž jsou míněny servery poskytovatele, tzn. NARu. Obě alternativy se od sebe odlišují pouze časem potřebným k instalaci a pracností.

Maintenance - společně se smlouvou na pořízení licence PROEBIZU je nezbytné uzavřít smlouvu o maintenance s popisem technické podpory a údržby SW, která zahrnuje správu a údržbu dat a poskytování vydaných aktualizací a nových verzí SW PROEBIZ. U oprávnění licence hostované na serverech PROEBIZ je součástí služby funkce zálohování dat po dobu hostingu.

Časové omezení - Oprávnění PARKu (PROEBIZ / PARK) je časově neomezeno, klient získává licenci natrvalo.

Počet administrátorů (uživatelů) - V ceně oprávnění je 25 administrátorů a rozšíření o další stojí 5 000 Kč za každou další osobu.

Počet soutěží je neomezen.

Licenční oprávnění - není-li sjednáno jinak, je vždy míněno pro jednu zemi, za kterou se bere země klienta s tím, že umožňuje realizovat eAukce pouze pro jeho potřebu (jedno identifikační číslo). Oprávnění je nepřenosné na třetí osobu.


Rozšíření oprávnění za příplatek:

Asistenční program - nejsilněji využívaná PROEBIZOVSKÁ služba odborné eAukční podpory, při které poskytujeme znalosti z mnoha tisíc eAukcí. Konzultační služby se zaměřením na efektivní způsob využívání eAukcí na jednotlivé komodity ve smyslu „JAK SE TO DĚLÁ …“.

Multilicence - multilicenční oprávnění je určeno pro holdingové a jinak ekonomicky spřízněné subjekty, kdy každý další uživatel má slevu o dalších 10 %. Tzn. první plná cena, druhý subjekt 90 %, třetí 80 % původní ceny a tak stále dál až po polovinu ceníkové ceny. Tady se sleva zastaví a každý další uživatel už má 50 % původní ceny.

Centrální nákup - rozšíření pravomocí pro uskutečňování eAukcí jedním centrem pro několik ekonomický spřízněných firem nebo pro dodavatelské řetězce.

Knihovna eAukčních šablon TEMPLATES - tři sta ověřených a úspěšných nastavení eAukčního systému připravených s přihlédnutím na nejčastější eAukční komoditní požadavky.

Sdílený katalog dodavatelů PROEBIZU BASE - trojvrstvý katalog e-kvalifikovaných dodavatelů, umožňující poskytovat referenční informace o konkrétním dodavateli v rámci uživatelů a klientů PROebiz.

Test kondice nákupního týmu COLORING - elektronický týmový test usnadňující management nákupního týmu nebo jeho částí.

Archiv eAukčních případů - služba k ukládání dat historických eAukcí.

Novinky