Pronájem softwaru pro správu eAukcí "VAH"

Výhody VAHu:

  • uživatelé mohou vždy pracovat s aktuální SW verzí
  • odpadá starost s instalací a se správou serverů nebo dat
  • zkrácení času implementace eAukčního SW
  • služby maintenance jsou automaticky v ceně oprávnění
  • možnost každoročního přizpůsobování objemu nasmlouvaných služeb

Vypisujte výběrová řízení pomocí specializovaného softwaru za výhodných finančních podmínek

To, co je označováno jako PRONÁJEM SW, je ve skutečnosti poskytnutí oprávnění využívat funkcionality SW PROEBIZ prostřednictvím standardního internetového připojení. Nový klient získá svoji Virtuální eAukční síň - VAH. VAH znamená zkratku anglického Virtual Auction Hall. Na straně klienta není třeba nic instalovat, stačí počítače s přístupem na internet.

Maintenance - V ceně VAHu je započítán maintenance zahrnující standardní uživatelskou a technickou podporu, čímž je míněn hotline, helpdesk, správa a zálohování dat, stálý upgrade a update. Klient pracuje vždy s aktuálními verzemi SW.

Časové omezení - Oprávnění VAHu jsou časově omezeny. Nejčastěji na jeden rok.

Počet administrátorů (uživatelů) - V ceně oprávnění je 25 administrátorů a rozšíření o další stojí 3 000 Kč za každou další osobu.

Počet soutěží je neomezen.

Licenční oprávnění - není-li sjednáno jinak, je vždy míněno pro jednu zemi, za kterou se chápe země klienta s tím, že umožňuje realizovat eAukce pouze pro jeho potřebu (jedno identifikační číslo). Oprávnění je nepřenosné na třetí osobu.


Rozšíření oprávnění za příplatek:

Asistenční program - nejsilněji využívaná PROEBIZOVSKÁ služba odborné eAukční podpory, při které poskytujeme znalosti z mnoha tisíc eAukcí. Konzultační služby se zaměřením na efektivní způsob využívání eAukcí na jednotlivé komodity ve smyslu „JAK SE TO DĚLÁ …“.

Multilicence - multilicenční oprávnění je určeno pro holdingové a jinak ekonomicky spřízněné subjekty, kdy každý další uživatel má slevu o dalších 10%. Tzn. první plná cena, druhý subjekt 90%, třetí 80% původní ceny a tak stále dál až po polovinu ceníkové ceny. Tady se sleva zastaví a každý další uživatel už má 50% původní ceny.

Centrální nákup - rozšíření pravomocí pro uskutečňování eAukcí jedním centrem pro několik ekonomický spřízněných firem nebo pro dodavatelské řetězce.

Knihovna eAukčních šablon TEMPLATES - tři sta ověřených a úspěšných nastavení eAukčního systému připravených s přihlédnutím na nejčastější eAukční komoditní požadavky.

Sdílený katalog dodavatelů PROEBIZU BASE - trojvrstvý katalog e-kvalifikovaných dodavatelů, umožňující poskytovat referenční informace o konkrétním dodavateli v rámci uživatelů a klientů PROEBIZ.

Test kondice nákupního týmu COLORING - elektronický týmový test usnadňující management nákupního týmu nebo jeho částí.

Archiv eAukčních případů - služba k ukládání dat historických eAukcí.

Novinky