Vzdělávací akce PROEBIZ a partnerů

Termíny nejbližších akcí

Vzdělávací akce


eBF 2017, Ostrava
Termín: 8. - 10. 11. 2017
více informací >>

Rychlý kontakt

Pravidelná školení práce se SW PROEBIZ (virgin training)

Každý měsíc organizujeme v ostravském tréninkovém centru PROEBIZ školení, které je určeno především pro eAukční nováčky a pro administrátory, kteří si potřebují základ nastavování eAukčního SW zopakovat. Školení je vhodné pro nové pracovníky firemních nákupních týmů nebo veřejného obstarávání u klientů využívajících PROEBIZ. Školení vedou trenéři HOUSTONu.

eAukční den

eAukční dny jsou zaměřené na aktivní uživatele eAukčních SW. Program je kontaktní a veden tak, aby omezený počet eAukčních nováčků vzdělávání prospěl. Připravují ho trenéři klientských týmů a jde o setkávání s omezeným počtem uživatelů formou pracovní dílny. Tematické vymezení je obvykle reakcí na diskuzi z předchozího eAukčního dne nebo na zajímavé eAukční soutěže, které se v té době konaly. Snažíme se, aby bylo možné sledovat „živou“, tzn. právě probíhající eAukci, kdy účastníci eAukčního dne můžou zadavatelům pokládat otázky k nastavení a k zadání eAukce. Máme zájem, aby akce probíhala vždy ve stejných dnech (středa a čtvrtek třetího týdne v měsíci) na mnoha místech centrální Evropy, ale každý měsíc hlásí jednotlivé země nějakou změnu a tak přesnější termínové informace hledejte v kalendáři.

Semináře

Odborné semináře k problematice firemního nákupu nebo veřejných zakázek, které doplňují témata eAukčních dnů a virgin tréninků. Přednáší specialisté PROEBIZU nebo z řady odborníků, se kterými spolupracujeme.

Témata:

  • Nákup z pohledu operačního managementu - Martin Wiederman
  • Strategický a operační nákup - Martin Wiederman
  • Dodavatelský marketing - Milan Kaplan
  • Verejné obstarávanie - Jaroslav Lexa
  • a další

Lektor eAukčního vyjednávání - Certifikovaný kurz

Šestidenní kurz (zpravidla dvakrát po třech dnech ve dvou týdnech za sebou), jehož základem je výukový program eAukční specialista. Ten umožňuje získat ucelený přehled znalostí jak nejlépe využívat eAukce ve firemním nákupu nebo u veřejného obstarávání (u veřejných zakázek). Kurzy připravili specialisté a lektoři PROEBIZU a vycházejí z našich zkušeností s mnoha desítkami tisíc eAukčních případů. Jednotlivé části kurzu jsou zaměřeny tak, abychom vyškolili nové lektory pro vedení vnitrofiremních školení eAukčních administrátorů. Kurz je uzavřen testováním, kdy na základě prokázaných znalostí získají účastníci certifikát prokazující úroveň dosaženého znalostí.

Projekt se skládá z pěti modulů:

  • eAukční základy
  • eAukce na služby
  • eAukce na investiční zakázky
  • eAukce a veřejné investování
  • Dodavatelský marketing

Tento kurz organizujeme obvykle jedenkrát až dvakrát ročně. Jedenkrát pro privátní a jedenkrát pro veřejný sektor. Více informací o vyhlášených termínech najdete v kalendáři.

Národní eAukční Workshopy (národní eAukční fóra)

Nejznámějším typem akcí PROEBIZU jsou workshopy, dvoudenní odborné pracovní dílny. Jeden den určené specialistům firemních nákupních týmů a druhý den zadavatelům veřejných zakázek z měst, zdravotnických zařízení, ministerstev a dalších institucí. Workshopy jsou založeny na vzájemném sdílení zkušeností, společném hledání řešení formou otevřených diskuzí. K organizaci podobné akce potřebujeme dostatek klientů a jejich eAukčních administrátorů. To pro nás prozatím splňují jen Slovensko a Česko, a tak velké workshopy resp. Národní eAukční Workshopy se konají v první polovině roku jen v Bratislavě a Praze. Více informací o termínech a tématech NAW najdete v kalendáři.

Akce partnerů

Nejsme jediní, kteří organizují vzdělávací akce zacílené na nákup nebo využití eAukcí ve veřejném prostoru a tak nabízíme zveřejnění informace o tom, jaký seminář, konferenci nebo workshop kdo kde organizuje. Je dobré nabídky vzdělávání umístit na jedno místo, tak aby služba (našim) klientům byla co možná nejkomplexnější. Rádi zveřejníme akce, zabývají se stejnou nebo příbuznou problematikou, všem partnerům, konkurentům a dalším organizátorům, kteří stejně jako my slouží alespoň z části nákupním a obstaravatelským týmům. Pro případ zájmu o vyvěšení vaší akce vyplňte formulář rychlého kontaktu vpravo.

Novinky