WORKFLOW

WORKFLOW - řízení nákupního požadavku

Workflow zvyšuje efektivitu řízení nákupních procesů od momentu vzniku požadavku až po jeho vyřízení. Na počátku usnadňuje a urychluje schvalování nebo připomínkování požadavku a následně možnost dohledu nad jeho zpracováním, objednáním produktu a dokladu o jeho dodání a převzetí žadatelem.

Umožňuje zpracování neomezeného počtu jedno nebo vícepoložkových požadavků. Omezen není ani počet vyhlašovatelů, zpracovatelů, pozorovatelů, případně příloh požadavku.

WORKFLOW sw

Testování

Zájemcům umožňujeme dvouměsíční bezplatný testovací provoz tzv. BluePilot na „ostrém“ sw. Není omezen počet požadavků, administrátorů a schvalovatelů s tím, že musí projít zaškolením. Požadujeme úhradu nákladů za školitele.

Úpravy, customizace

V testovacím provozu provádíme jen základní nastavení. Při pořízení nástroje je nezbytné schvalovací, změnový a realizační proces požadavku nastavit podle ustálených procesů konkrétního klienta. Implementace je časově náročnější, než je tomu u jiných nástrojů PROEBIZ. Další customizace jsou možné.

Pořízení Workflow

Poskytnutí nástroje vzdáleným přístupem na jeden nebo více let.

Mám zájem o WORKFLOW

Shrnutí přínosů WORKFLOW

  • Struktura formuláře požadavku je přizpůsobitelná potřebám uživatele
  • Možnost nastavení schvalovacího cyklu přímo na potřeby klienta
  • Připravené propojení s PROEBIZ SYSTÉMem a jinými IS
  • Jazyková lokalizace CZ, SK, PL

Ostatní přínosy

  • Detailní přehled o stavu zpracování požadavku v kterémkoliv čase
  • Odpovědnost za jednotlivé procesní aktivity
  • Záznam historie procesu od vzniku požadavku po jeho vyřízení
  • Mimořádná procesní adaptabilita nástroje
Back to Top