Katalog dodavatelů BASE


Nejvíce e-kvalifikovaných dodavatelů, tzn. takových, kteří už prošli eAukcemi, na jednom místě, to je unikátní sdílený katalog BASE od PROEBIZu!

Sdílený katalog dodavatelů BASE využívajících k nabídkám prostředí proebizovských eAukcí a ostatních nástrojů. Nejrozsáhlejší katalog e-kvalifikovaných ověřených aktuálně dodávajících firem na trhu střední Evropy. Obsahuje telefonní a mailové kontakty, produktové informace a poskytovatel je schopen k jednotlivým dodavatelům, kde jsme získali souhlas, doložit historii spolupráce s PROEBIZem a jeho uživateli. Do BASE jsou zařazeny jen firmy, které souhlasily se zařazením a sdílením informací.

Katalog umožňuje u jednotlivých firem sledovat informace o firmě, seznam produktů, nejčastěji soutěžené produkty, reference a referenční poznámky. Zadavatelům eAukcí a poptávek usnadňuje vyhledávání a výběr eventuálních nových dodavatelů. Jednotlivé kategorie odpovídají nejčastěji uskutečňovaným skupinám eAukcí. Vyhledávat lze podle produktů, kategorie, státu a dalších podrobnějších filtrů.

BASE čísla

1 katalog s mnoha funkcemi
3 mld. EUR jen z eAukcí ročně
154 kategorií v katalogu
1000+ zakázek denně

Pořízení

Pro zadavatele obvykle roční přístup. Pro dodavatele účast v katalogu bez dalšího poskytování služeb zdarma. V případě poskytování aditivních placených služeb dle aktuální nabídky a možností katalogu.

Úpravy

BASE je možné propojit s nástroji uživatele některého dalšího nástroje PROEBIZ. Podle rozsahu požadavku jsou možné customizace.

Ostatní přínosy

Dodavatelé jsou zdarma součástí sdíleného katalogu, který uživatelé nástrojů PROEBIZ mají k dispozici k vyhledávání nových dodavatelů. V případě, že projeví zájem o aditivní služby mohou dostávat pravidelně informace o aktuálních poptávkách v eAukcích PROEBIZu, tam kde je to možné, ve veřejných zakázkách otevřených v PROEBIZu a v ostatních veřejných zakázkách v jiných e-nástrojích, které sledujeme.

Uživatelská podpora

BASE využívá služeb specialistů HOUSTONu a navíc má k poskytování specializovanějších služeb vlastní tým.

Jak se do katalogu registrovat

Katalog má vlastní webovou adresu baseproebiz.com. Zde je možné se zaregistrovat a následně sledovat vyhlášená výběrová řízení nebo upravovat vlastní kartu s informacemi dodavatele. Ta slouží jako sebeprezentace každého jednotlivého dodavatele vůči zadavatelům. Tento katalog je součástí služeb eAukčního SW PROEBIZ, tudíž ho mohou využívat všichni jeho klienti.

Registrujte se do katalogu BASE

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE