Súťaže návrhov – od nápadu po vyhlásenie - repríza


11. 08. 2022

online

Note: This event took place on 11. 08 . 2022!

Event Information

Od nápadu k príprave až po vyhlásenie súťaže návrhov. Čo sa už vlastne postavilo zo súťaží návrhov v Čechách a na Slovensku. Aké boli súťaže návrhov v minulosti, koľko sa prihlásilo návrhov. Ako začať s prípravou architektonickej súťaže. Ako dobre spočítať PHZ. Čo je potrebné zabezpečiť na strane vyhlasovateľa. Aké sú očakávania a realita pri súťaži návrhov.

Programme

Štart: 11:00, dĺžka 50 + 15 min (diskusia)
Moderuje: Kristina Kaplanová, Branislav Šarmír
Hostia: Ing.arch. Igor Kovačević Ph.D., architekt, teoretik architektúry a organizátor súťaží, Ing. arch. Peter Lényi, architekt a organizátor súťaží, Ing. arch. Róbert Bakyta, architekt a organizátor súťaží, Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka Mesta Leopoldov


1) Aké boli najvýznamnejšie súťaže návrhov v Čechách a na Slovensku

ktoré to boli / prečo sa robili / kedy sa začali robiť / boli štandardom

2) Ako začať pripravovať súťaž návrhov

odkiaľ príde podnet / kto je inciátorom / čo všetko treba pripraviť / aké sú role jednotlivých účastníkov v príprave

3) Príprava súťaže návrhov vo verejnej sfére

skúsenosti primátorky Mesta Leopoldov pani Kavuliakovej s prípravou, na čo si dať pozor, ako prijali poslanci nápad prvej súťaže, ako prijali tento nápad občania

4) Diskusia


Speakers

Peter Lényi

Petr absolvoval studium FA STU v Bratislavě se zaměřením na architekturu a urbanismus. Po ukončení studií založil, společně se spolužáky, úspěšný architektonický ateliér 2021, ve kterém dodnes působí, a se kterým vyhráli vícero architektonických soutěží pro různé veřejné i soukromé vyhlašovatele. Společně s ateliérem 2021 sklízí úspěchy v podobě prestižních architektonických ocenění. Mezi největší úspěchy ateliéru 2021 patří například ocenění Národní rady za experimentální komunikační design za projekt číselník na balustrádě nebo prestižní ocenění CEZAAR v kategorii exteriér za projekt lávka a přístřešek na kopci Straník nebo za projekt rozhledny Alexandra Filípka na Veľkej Homoli. Mezi jeho další profesní úspěchy patří vypracování manuálu pro soutěž návrhů slovenské komory architektů nebo koordinace architektonické části projektu živé náměstí SNP a Kamenného náměstí v Bratislavě.

Branislav Šarmír

Absolvent Fakulty podnikového managementu na Ekonomické univerzitě v Bratislavě. Během své profesní dráhy působil v oblasti marketingu a péče o zákazníky v telekomunikačním, bankovním a IT sektoru. Od roku 2011 se věnuje zadávání veřejných zakázek, nákupu a e-aukcím. Vyhledává příležitosti ke zlepšování procesů, tak aby se zadávání veřejných zakázek zjednodušilo a zpřehlednilo.

Igor Kovačević

Igor Kovačević se narodil v Brčkom v dnešní Bosně a Hercegovině. Rozpadající se vícenárodní Jugoslávii v roce 1992 vyměnil za rozkvétající se střední Evropu. V roce 2000 na Fakultě architektury ČVUT absolvoval obor architektury a urbanismu. Od roku 2001 vede spolu s Yvette Vašourkovou architektonickou platformu MOBA. V roce 2001 spoluzakládá první nezávislé centrum architektury v České republice Center for Central European Architecture (CCEA). V roce 2010 získal titul PhD. Přednáší na vysokých školách VŠUP a North Carolina State University. Podílí se na řadě mezinárodních projektů, je činný jako architekt, urbanista, kurátor a teoretik. Zaměřením na městskost jako takovou CCEA rozvíjí nové formy komunikace mezi architekty a jinými obory, umělci, teoretiky, politickou reprezentací, urbanisty, sociology, a dalšími profesemi. V CCEA MOBA vede skupinu pro organizování architektonických soutěží.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 se podílí na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu.

Fees and contact information

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Kristina Kaplanová
E-mail: kaplanova@proebiz.com
GSM: +421 917 765 409

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE