Národné eForum - Elektronizácia verejného obstarávania


22. 05. 2018

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Note: This event took place on 22. 05 . 2018!

Event Information

Stretnutie špecialistov verejného obstarávania k problematike elektronizácie zadávania a hodnotenia verejného obstarávania.

Programme

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

8:30 prezencia

9:00 otvorenie workshopu

Aktuálne trendy v elektronizácii

Ročný sumár najzásadnejších udalostí, zmien a zaujímavostí zo sveta elektronizácie verejného obstarávania. Trendy, čísla, štatistiky. Na základe trendov dochádza k inováciám elektronických nástrojov a služieb. Získajte predstavu o možnostiach elektronizácie vo verejnom sektore.

Jiří Špalek, PROEBIZ

Elektronizácia a chystané zmeny zákona o VO

Aké zmeny môžeme čakať v navrhovanej novele zákona o VO / Zjednodušenie procesov a šťastní verejní obstarávatelia / Kam smerujú plány a vízie ÚVO / Efektivita v používaní jednotlivých eNástrojov.

Viktória Országhová, UVO

Elektronizácia 4.0

Kompletná elektronizácia obstarávania zakončeného eAukciami / Skúsenosť s kompletnou elektronizáciou nadlimitnej zákazky zakončenej eAukciou / Zistenie, že nás elektronizácia chráni / Aké úspechy môžeme dosiahnuť, keď sa do toho pustíme bezhlavo.

Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom

Nová európska inšpirácia s Isabel Rosa

Inšpirácia z iných európskych krajín / Povinná digitalizácia klope na dvere; aké ďalšie kroky môžeme očakávať? / Digitálna transformácia a verejné obstarávanie.

Isabel Rosa, Európska komisia

DNS z pohľadu vyhlasovateľa

Čo všetko by mal vyhlasovateľ vedieť o využívaní Dynamického nákupného systému? / Rozbor a analýza konkrétneho príkladu z praxe, ktorý odhalí všetky benefity a prípadné nejasnosti okolo DNS / Skúsenosti s rozhodovacím procesom pri zavádzaní DNS.

Daša Paláková, Ministerstvo Vnútra SR

Európske skúsenosti s DNS

Aké možnosti prináša využívanie DNS / Kedy je vhodné DNS využívať a aké sú jeho hlavné výhody? / Aké komodity je vhodné obstarávať cez DNS? / Ako prebieha kvalifikácia dodávateľov? / Rozdielne skúsenosti s využívaním DNS v rámci Európy / Navrhované legislatívne zmeny v DNS.

Marcela Turčanová, APUEN

12:30 záver workshopu

Fees and contact information

Účastnícky poplatok:
68 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20180522

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE