ELEKTRONIZACE PROCESU VZ


20. 02. 2018

Ostrava

Sídlo firmy NAR marketing s.r.o., Masarykovo nám. 33, Moravská Ostrava

Note: This event took place on 20. 02 . 2018!

Event Information

„Elektronizace je za dveřmi, kdo je připraven, není překvapen.“

Cílem setkání je praktickou formou ukázat elektronizaci veřejných zakázek jako trend, který usnadňuje celý proces a zvyšuje jeho efektivitu. Půjde o přátelský, ale hlavně odborný workshop o podmínkách elektronizace VZ stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 260/2016 Sb., spojený se sdílením zkušeností s nasazením v dalších zemích a prezentací možností certifikovaného elektronického nástroje JOSEPHINE.

Komu je seminář určen:

Starostům, tajemníkům, ekonomickým náměstkům, referentům veřejných zakázek a všem, které váže odpovědnost spojená s veřejnými zakázkami.

Programme

Moderují: Jana Vítová, Karel Stoszek, Jan Jedlička

častéma
8:30 - 9:00SNÍDANĚ A PREZENCE
9:00 - 9:15SLOVO ÚVODEM
Co říká zákon o elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách?
Elektronizace obecně, (od poštovních psaníček k zašifrované elektronické komunikaci)
Přínosy, výhody a nástrahy elektronického zadávání veřejné zakázky
9:15 - 9:30CO SE MĚNÍ
Jaké jsou základní změny a základní povinnosti
Jaké možnosti elektronizace přináší
Elektronická komunikace, stanovování lhůt…
S jakými otazníky či nevyřešenými otázkami se ještě můžete setkat
9:30 - 9:45OČIMA ANONYMNÍHO UŽIVATELE
Kde se zveřejňuje zadávací dokumentace a kde naleznete informace o veřejné zakázce
9:45 - 10:45OČIMA PROCESNÍHO GARANTA
Nastavení veřejné zakázky v elektronickém nástroji
Elektronická komunikace
Evidence zakázek
10:45 - 11:00OČIMA DODAVATELE
Registrace v elektronickém nástroji
Předkládání nabídek
Vysvětlování předložených nabídek
11:00 - 11:30PŘESTÁVKA NA FAJNOU KÁVU :-)
11:30 - 12:00OČIMA KOMISE
Příjem nabídek a jejich otevírání
Posuzování nabídek a postup při jejich hodnocení
12:00 - 12:15OČIMA KONTROLNÍHO ÚŘADU
Dokumentace k veřejné zakázce a archivace dat
12:15 - 12:30ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

Změna programu vyhrazena.

Fees and contact information

Účastnický poplatek:
250,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20180220

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Jan Jedlička
gsm: +420 601 577 701
tel.: +420 597 587 136
e-mail: jedlicka@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

IČ: 64616398
DIČ: CZ64616398

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE