JOSEPHINE - DNS a elektronizácia VO (inštitúcie)


05. 06. 2018

Bratislava

PricewaterhouseCoopers Slovensko, Twin City Centre, blok A, Karadžičova 2, Bratislava

Note: This event took place on 05. 06 . 2018!

Event Information

Pravidelné doškolenie pracovníkov našich klientov tentokrát so zameraním na Dynamický nákupný systém (DNS) JOSEPHINE. V rámci školenia sa naučíte pracovať s modulom DNS v JOSEPHINE a vyskúšate si nastaviť a zriadiť vlastné DNS a vyhlásiť konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS. Počet miest je obmedzený, aby sme mohli výučbu prispôsobiť individuálne jednotlivým účastníkom školenia.

Programme

častéma
09:00prezencia
09:15úvodné slovo o DNS a systému JOSEPHINE
10:001. časť tréningu nastavenie a zriadenie DNS
11:00prestávka
11:302. časť tréningu nastavenie konkrétnej zákazky v zriadenom DNS
13:30záver, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie

Zmena programu vyhradená.

Fees and contact information

Účastnícky poplatok:
75,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180605

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE