Elektronizácia je za dverami, kto je pripravený, nie je prekvapený, (praktický workshop)

17. 05. 2018

Košice

Note: This event took place on 17. 05 . 2018!

Event Information

„Elektronizácia je za dverami, kto je pripravený, nie je prekvapený.“

Cieľom stretnutia je si praktickou formou ukázať elektronizáciu verejného obstarávania. Je to trend, vďaka ktorému sa zjednoduší celý proces a zvyšuje sa jeho efektivita. Príďte na priateľský, ale hlavne odborný workshop pre cca 25 osôb, kde hlavnou témou je elektronizácia VO, ktoré ustanovuje Zákon č. 343/2015 Z.z.

Neoddeliteľnou súčasťou workshopu bude aj „prípadová štúdia“, ako zaviedli elektronizáciu v Meste Žiar nad Hronom vrátane príspevkových organizácií (čo elektronizácia priniesla, aké boli očakávania, aké sú prípadné úskalia).

Pre koho je workshop určený:

Starostom, primátorom, prednostom, pracovníkom oddelení VO a vlastne všetkým, ktorí majú zodpovednosť spojenú s verejným obstarávaním.

Programme

Moderujú: Kristina Kaplanová, Jiří Špalek

častéma
8:30 - 9:00RANNÁ KÁVA A PREZENCIA
9:00 - 9:15SLOVO NA ÚVOD
Čo hovorí zákon o elektronickej komunikácii vo verejnom obstarávaní?
Elektronizácia všeobecne (od poštových listov k elektronickej komunikácii)
Prínosy, výhody a nástrahy elektronického zadávania verejného obstarávania
9:15 - 9:30ČO SA MENÍ
Aké sú základné zmeny a základné povinnosti
Aké možnosti elektronizácia prináša
Elektronická komunikácia a určovanie lehôt…
S akými nejasnosťami alebo nevyriešenými otázkami sa ešte môžete stretnúť
9:30 - 10:15ELEKTRONIZÁCIA Z POHĽADU TÝCH, KTORÍ UŽ MAJÚ PRVÉ SKÚSENOSTI ZA SEBOU
Mgr. Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom,
Obstarávanie Stavebných prác, Stravných lístkov, Elektrickej energie, Poistenia majetku, Mestskej autobusovej dopravy a ďalších - elektronicky.
Prvé kroky, skúsenosti, výsledky a prínosy.
Naše čerstvé skúsenosti s Dynamickým nákupným systémom na Asfaltovanie 2018-2019.
10:15 - 11:00RÝCHLY PRELET NASTAVENÍM A PRIEBEH ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Nastavenie zákazky v elektronickom nástroji (nízka hodnota, podlimit a nadlimit)
Elektronická komunikácia
Evidencia obstarávaní
Ukážka predkladania ponúk uchádzačom
Ak si prinesiete notebook, môžete si vyskúšať, aké je predloženie ponuky jednoduché
11:00 - 11:30PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE
11:30 - 12:00ELEKTRONICKÉ HODNOTENIE PONÚK
Elektronické zasadnutie komisie a otváranie ponúk
Hodnotenie ponúk a vysvetľovanie (elektronická komunikácia)
Priestor na aukcie stále je
12:00 - 12:15AKO SA RIEŠI ELEKTRONICKÝ ARCHÍV DÁT
Elektronický archív VO
Elektronizácia požiadaviek VO (namiesto papierových žiadaniek elektronické)
12:15 - 12:45INŠPIRÁCIE Z PRAXE
Rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní realizovaných elektronicky
12:45 - 13:00POĎAKOVANIE, ROZLÚČKA, ZÁVER

Zmena programu vyhradená.

Fees and contact information

Účastnícky poplatok:
40,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180517

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top