PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO

13. 02. 2019

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21

Register

Event Information

Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Je správne do vyhodnocovania zákazky na nákup zdravotníckych prístrojov zahrnúť aj budúce náklady na prevádzku? Ukážka toho ako funguje Dynamický nákupný systém alebo ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

Programme

Moderujú: Jiří Špalek a Tomáš Trenkler

Elektronizácia verejného obstarávania

Ako efektívne začať elektronizáciu pri tých finančne najnižších zákazkách? Prečo používať jednotný nástroj na zákazky s nízkou hodnotou, v čom spočívajú výhody a prípadné nevýhody. Vypočujte si skúsenosti s elektronizáciou od tých, ktorí začali ako jedni z prvých a dnes už majú za sebou veľké desiatky zákaziek.

Skúsenosti z nákupu špeciálneho zdravotníckeho zariadenia

Ako môžu pomôcť trhové konzultácie pre následnú špecifikáciu zadania a tvorbu súťažných podkladov. Má zmysel ich robiť? Akým spôsobom stanoviť bodové hodnotenie jednotlivých hodnotiacich kritérií?.

Dynamické nákupné systémy v zdravotníctve

Aké výhody prináša DNS? Dá sa pomocou DNS zrýchliť proces verejného obstarávania? Ako sa otvárajú možnosti využívania Dynamického nákupného systému, ktorý sám zo svojej podstaty je iba elektronický? Ako prebieha elektronická kvalifikácia do DNS?

Inšpirácia z praxe

Zdroj inšpirácie a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nielen zo zdravotníctva) realizovaných elektronicky. Klasické a netradičné postupy. Verejné súťaže rozdelené na časti, predkladané a hodnotené elektronicky. Aplikácia „pomocných hodnotiacich kritérií“. Atribút elektronickej aukcie. Používanie špeciálnych vzorcov na vyhodnotenie zákazky.

Budúce náklady obstarávania zdravotníckej techniky

Ako nakupovať zdravotnícku techniku – súťažiť iba na najnižšiu cenu prístroja, alebo vyhodnocovať na základe nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti (najmä nákladov životného cyklu), prípadne na najlepší pomer ceny a kvality? Ako obstarávať v dodávateľsky ohraničenom prostredí? Inšpirácia z praxe.

Zmena programu vyhradená.

Register

Participant

Company

Other

Fees and contact information

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180912

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top