Elektronizace: Expertní setkání

03. 10. 2018 - 04. 10. 2018

Velké Pavlovice

Hotel Lotrinský

Note: This event took place on 03. 10 . 2018!

Event Information

Expertní skupina je složena ze zadavatelů, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti s elektronizací VO a jsou ochotni sdílet své know-how a pomoci tak vylepšovat prostředí veřejného obstarávání.

Programme

Cílem setkání bude tentokrát diskuze o aktuálních trendech v oblasti elektronizace, především o eKatalozích, DNS, tržních konzultacích, zakázkách s ohledem na náklady životního cyklu a EU fondy. Pracovní skupiny se zúčastní vybraní odborníci na VO z Česka i Slovenska.

Fees and contact information

2.500 Kč bez DPH účastnický poplatek (CZ), 100 EUR bez DPH účastnický poplatek (ostatní země).

Back to Top