Operativní nákup - jak nastavit a provádět operativní činnosti v nákupu

23. 10. 2018

Praha

Klimentská 50

Note: This event took place on 23. 10 . 2018!

Event Information

Cíle kurzu:
 • Určit roli operativnímu nákupu ve firmě mezi ostatními procesy a umět nastavit správnou komunikaci s partnery.
 • Naučit se používat nástroje pro řízení zásob.
 • Vědět jak zjistit a využít potenciál a zdroje pro úspory v operativním nákupu a výsledek umět vykázat.
 • Umět změřit svůj výkon a jeho výsledky využít pro další řízení.

Programme

 • Procesy operativního nákupu a rozhraní s ostatními útvary.
 • Role operativního nákupu ve firmě, jeho interní zákazníci a dodavatelé. Vzájemná komunikace.
 • Jak vzniká potřeba na objednání, doklady v operativním nákupu a jejich náležitosti, komunikace s dodavateli.
 • Přehled metod výběru dodavatele a získání optimálních nákupních podmínek pro různé nákupní situace a kategorie položek.
 • Řízení skladových zásob, ABC XYZ analýza a zásobovací postupy.
 • Úspory v operativním nákupu, kde je nacházet a jak je ovlivňují ostatní útvary.
 • Metriky operativního nákupu, jak je nastavit a číst.

Fees and contact information

Kontakt:
Ing. Karel Otýs
e-mail: karel.otys@otys-consulting.cz
tel.: +420 602 447 905

Amplio, s.r.o.
Mešno č.ev. 21, 338 43 Mešno


Veškeré další informace najdete na webu události >>

Back to Top