Soutěž návrhů


09. 12. 2020

online

Note: This event took place on 09. 12 . 2020!

Event Information

Inspirativní diskuze o tom, jak s úspěchem a bezpečně využít Soutěž návrhů u veřejných zakázek. Názory, odkazy na legislativu a praktické příklady. Moderuje Kristina Kaplanová, hosté : Marcela Turčanová, Jakub Váňa, Ivan Pudiš a Marian Szakáll.

Začátek: 13:00.

Programme

"Podívejte se na přípravu programu a témat k webináři Soutěž návrhů u veřejných zakázek."


Speakers

Marian Szakáll

Působil 7 let na Úradu pre verejné obstarávanie SR, z toho 5 let na Odboru pro podávání námitek a dva roky v kanceláři Rady úřadu a stále ho ty veřejně zakázky docela baví. Snaha dělat věci ve veřejném zájmu co nejlepší, ho zavedla až na Oddělení veřejných zakázek Magistrátu hlavního města Bratislavy, kde v současnosti pracuje.

Jakub Váňa

He started in public procurement as part of his internship while studying law and this field immediately appealed to him, largely thanks to his great colleagues at the South Moravian Regional Authority, who taught him a great deal and who he is currently honoured to lead. He sees public procurement as an opportunity to contribute to the development of the environment which we inhabit from day to day, so he tries to approach it responsibly and with common sense, but at the same time so that the award process is not only the same merry-go-round of formalities, but it is able to satisfy our goals and priorities.

Marcela Turčanová

Anyone who wants to teach people how to spend state money prudently needs to be courageous and patient, which definitely describes Marcela Turčanová, Vice-President of Slovak APUeN and also Manager of the APUeN Academy of Education. With enlightenment her ambition, she is fully dedicated to and engaged in the digitisation of public procurement and education in working with the Slovak Electronic Contract System. She nominates the best practitioners for the FSA competition, which she organizes every year.

Peter Lényi

Petr absolvoval studium FA STU v Bratislavě se zaměřením na architekturu a urbanismus. Po ukončení studií založil, společně se spolužáky, úspěšný architektonický ateliér 2021, ve kterém dodnes působí, a se kterým vyhráli vícero architektonických soutěží pro různé veřejné i soukromé vyhlašovatele. Společně s ateliérem 2021 sklízí úspěchy v podobě prestižních architektonických ocenění. Mezi největší úspěchy ateliéru 2021 patří například ocenění Národní rady za experimentální komunikační design za projekt číselník na balustrádě nebo prestižní ocenění CEZAAR v kategorii exteriér za projekt lávka a přístřešek na kopci Straník nebo za projekt rozhledny Alexandra Filípka na Veľkej Homoli. Mezi jeho další profesní úspěchy patří vypracování manuálu pro soutěž návrhů slovenské komory architektů nebo koordinace architektonické části projektu živé náměstí SNP a Kamenného náměstí v Bratislavě.

Ivan Pudiš

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Po ukončení studia na vysoké škole v roce 2014 začal pracovat jako advokátní koncipient. Tato práce ho však nenaplňovala štěstím a proto v roce 2015 nastoupil na Úřad pro veřejné zakázky. Na oboru námitek pracoval čtyři roky. V současnosti pracuje na oddělení veřejných zakázek města Bratislava, kde se spolu s kolegyněmi a kolegy snaží obstarávat rozumně, efektivně a s přidanou hodnotou.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Fees and contact information

Účastnický poplatek:
2 057 Kč vč. DPH (1 700 Kč bez DPH)
64 EUR bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20200912

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top