Nákup v době ekonomické krize


25. 02. 2021

online

Note: This event took place on 25. 02 . 2021!

Event Information

Jak ustát v nákupu období temna bez ztráty kytičky? / Jaké změny je nutné provést, aby byly krokem kupředu a zároveň reflektovaly důsledky ekonomické krize? / Na co zaměřit pozornost a co nezapomenout? / Praktické zkušenosti z covidové výzvy

Programme

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 60 min

Moderuje: Milan Kaplan, hosté: Marie Maloušková, Petra Flagner

Speakers

Petra Flagner

Petra pracuje ve společnosti Lidl ČR od roku 2014. Nejdříve se její práce koncentrovala na přestavby prodejen. Následně převzala starost o elektronická výběrová řízení a nastavení procesů s tím souvisejících. Od května 2018 vede oddělení ORGA v rámci Technického nákupu, kde organizuje výběrová řízení, zastřešuje tvorbu smluv a správu objednávkového systému.

Marie Maloušková

V roce 1989 promoce na VŠE Praha, Fakulta řízení, obor Ekonomicko-matematické výpočty. V letech 1998 až 2010 praxe ve státní správě na úseku dopravy a silničního hospodářství – mj. komplexní řešení dopravní obslužnosti, provádění výběrových řízení, projednávání a uzavírání smluv, kontrola financování. Od července roku 2010 TEDOM a.s., Výčapy, aktuálně na pozici vedoucí strategického nákupu TEDOM Group - především metodická podpora a supervize vedoucích nákupu a logistiky a řízení strategických nákupčích v TEDOM Group, zastupování společnosti ve smluvních jednáních s dodavateli, výběrová řízení včetně elektronických aukcí.

Milan Kaplan

Marketing specialist, consultant and head of the PROEBIZ project, Milan Kaplan has frequently shared his experience at conferences in the Czech Republic, Slovakia and Poland. In the 1990s he founded NAR which specialized in marketing for industrial concerns. Subsequently, he began to develop and put into practice eBusiness technologies, such as using eAuctions for supplier selection and the digitisation of the procurement process. The PROEBIZ project is now the most widespread eAuction platform and a source of know-how throughout Central Europe.

Fees and contact information

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top