Konflikt záujmov nielen ako administratívny nedostatok


13. 04. 2021

online

Event Information

Zaujímavé judikáty Súdneho dvora EÚ, rozhodnutia ÚVO a aj rozsudky slovenských súdov nám umožňujú bližšie spoznať povinnosti verejných obstarávateľov / obstarávateľov pri vysporiadaní sa s konfliktom záujmov.

Medzinárodné dokumenty, usmernenia a aj metodika ÚVO kladú veľký dôraz na zabránenie konfliktu záujmov v procese obstarávania. Náročnosť vyhodnotenia tohto aspektu je možné vidieť aj pri nákupoch Európskej komisie, ktorá neraz prehrala súdny spor pred Všeobecným súdom, keď komisia nedokázala dostatočne preukázať ako sa s konfliktom záujmov vysporiadať. Rozhodovaciu prax UVO dopĺňajú aj prvé rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave.

Registrácia APUeN SK >>

Programme

Začátek: 09:00
časový rámec akce: 210 min

Moderuje: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Definícia konfliktu záujmov pohľadom medzinárodných dokumentov a metodík

Analýza vybraných judikátov Všeobecného súdu k nákupom EK týkajúcich sa overovania konfliktu záujmov

Analýza rozhodnutí Krajského súdu v Bratislave k overovaniu konfliktu záujmov na úrovni štatutára verejného obstarávateľa

Analýza rozhodnutí UVO k overovaniu prítomnosti konfliktu záujmov a vhodnosti prijatých opatrení doplnená o metodiku úradu

Organizačné info:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Fees and contact information

Cena:
1511 Kč / 57,50 €, bez DPH/VAT

Kontakt:
Peter Turčan
E-mail: peter.turcan@apuen.sk

APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Zámocká 8
811 01, Bratislava

Registrácia APUeN SK >>

Back to Top