DNS na Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)


20. 05. 2021

on-line webinar

Register

Event Information

Jednou z najčastejších komodít pre zriadenie Dynamických nákupných systémov sú OOPP. Prináša to aktuálna doba alebo je to trend? Ako si všetko naplánovať a vyhnúť sa PRK. Vyvíjajúci sa dodávateľský trh a dynamické zmeny v portfóliu uchádzačov, možno vôbec na takéto komodity uzatvárať dlhodobé Rámcové zmluvy ? Flexibilita a otvorenosť. Špecifiká tejto komodity. Na čo si dávať pozor tak, ako ukázala doterajšia prax. V tomto webinári budeme debatovať a hľadať odpovede s mojím hosťom Marcelou Turčanovou (APUeN Akadémia).

Programme

Štart: 13:00, dĺžka 60 + 15min (diskusia)
Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosť: Marcela Turčanová


1) Úvod do problematiky DNS

princípy DNS, otvorený systém, flexibilná doba trvania / zverejňovanie dokumentov / kategórie a kvalifikácia

2) Špecifiká DNS pri OOPP

dodávateľský trh / nepredikovateľné potreby / stále sa objavujúce novinky / zmeny v cenovej hladine podľa vývoja trhu

3) Výhody a nevýhody DNS oproti klasickej verejnej súťaži

flexibilita? / jednoduchosť? / administratíva? / typ zmluvy? / sortiment

4) Príklady z praxe

5) Diskusia


Speakers

Marcela Turčanová

Anyone who wants to teach people how to spend state money prudently needs to be courageous and patient, which definitely describes Marcela Turčanová, Vice-President of Slovak APUeN and also Manager of the APUeN Academy of Education. With enlightenment her ambition, she is fully dedicated to and engaged in the digitisation of public procurement and education in working with the Slovak Electronic Contract System. She nominates the best practitioners for the FSA competition, which she organizes every year.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Register

Participant

Other


Fees and contact information

Vypijeme si spoločne kávu a namiesto osobného stretnutia sa pozdravíme u obrazoviek počítača. Webinár je zdarma. Vyplňte, prosím, len registráciu.

Kontakt:
Laura Haliarska
E-mail: haliarska@proebiz.com
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top