Nastavenie iných hodnotiacich kritérií a pomocné výpočty (elektronizácia VO)


15. 07. 2021

online

Note: This event took place on 15. 07 . 2021!

Event Information

Najnižšia cena, najčastejšie kritérium pri výbere uchádzačov v rámci verejného obstarávania. Dajú sa pri hodnotení na najnižšiu cenu použiť aj sofistikovanejšie pomocné vyhodnocovacie kritéria (podkritéria, výpočet a pod.)? Ako je to potom pri hodnotení pri pomere cena a kvalita alebo pri hodnotení nákladov životného cyklu? Ako sa dajú nastaviť aj zložitejšie matice výpočtov? Čo používajú iní? Príklady dobrej praxe a možností do budúcna. Bude ukážka ako sa to dá všetko nastaviť.

Programme

Štart: 9:00, dĺžka 60 + 15min (diskusia)

1. O cenových a necenových hodnotiacich kritériách

zasadenie do reálií / kedy sa používajú? / môže jeho aplikácia pomôcť výsledku tendra?

2. Príklady zo zákulisia JOSEPHINE

Inšpirácia z praxe / pomer ceny x kvality

3. Prínosy elektronizácie VO všeobecne a pri hodnotení

automatizované výpočty / časová úspora / zníženie chybovosti / aplikácia zložitejších výpočtov / pomáha aj tu elektronizácia VO?

4. Ukážka vlastného nastavenia

prečo sa toho nebáť – je to jednoduché / ukážka nastavenia / on – line sprístupnenie ponúk uchádzačov

5. Diskusia

5. Diskusia

Speakers

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti NAR marketing. Od roku 2000 se podílí na implementaci e-aukčního nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procuremente bere vždy jako výzvu.

Juraj Kviatkovský

Fees and contact information

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE