Jak dlouho trvá příprava eAukce?

Pro realizaci eAukce je zapotřebí zpravidla 1 týden ode dne doručení zadání eAukce. Tento čas je dán pouze obdobím přípravy nabídek u jednotlivých dodavatelů. Z čistě technického hlediska by se eAukce mohla konat do 24 hodin a v případě opakovaných výběrových řízení se takto u některých klientů také děje.

Musí vždy zvítězit nutně dodavatel s nejnižší cenou?

To záleží na skutečnosti, jestli hodnotíte podle ceny nebo podle tzv. ekonomické výhodnosti. Při druhé z uvedených možností je cena jen jedním z parametrů hodnocení, který sice má největší váhu, nejčastěji v rozmezí 75 až 90 procent, ale vedle ní se přihlíží k dalším kritériím. V takovém případě nemusí vůbec vítězit nabídka s nejnižší cenou.

Je možno sjednat pomocí eAukce jiná kritéria kromě ceny?

Prostřednictvím eAukce jsou sjednávány veškeré podmínky kontraktu, kromě ceny je to například splatnost, dodací parita, záruční lhůta, reklamační servis, objednací cyklus, apod. Jsou to tzv. Volitelné podmínky.

Jakým způsobem se data z eAukce uchovávají?

Po každé eAukci jsou pro vyhlašovatele v SW k dispozici protokoly o jejím průběhu. Protokolů je několik druhů - protokol jednotlivého dodavatele, podrobný protokol průběhu eAukce po jednotlivých krocích změn, protokol o komunikaci v rámci eAukce.

Ve kterých prohlížečích je PROEBIZ podporován?

eAukční systém je podporován v nejpoužívanějších internetových prohlížečích, kterými jsou Microsoft Internet Explorer, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox a Google Chrome.

V jaké měně eAukce probíhají?

Měnu určuje vždy vyhlašovatel eAukce. Je možno také určit kurz přepočtu pro různé měny, aby měl každý dodavatel možnost přesného přepočtu své nabídky.

Mohu si zvolit své přístupové jméno a heslo (jako dodavatel)?

Ano je to možné. Každý účastník má možnost si zvolit své přístupové jméno i heslo. Přístupový klíč obdrží od administrátora výběrového řízení.

Je možno nějakým způsobem zvýhodnit stávajícího osvědčeného dodavatele?

V rámci eAukce je možno přiřadit jednotlivým dodavatelům tzv. rating, které pak vložené ceny dodavatele automaticky přepočítávají.

Co se stane, když má některý dodavatel problém s připojením na Internet?

Dodavatel má možnost kontaktovat administrátora eAukce a sdělit mu své potíže prostřednictvím e-mailu, chatu či mobilního telefonu. Administrátor má možnost eAukci prodloužit do vyřešení problému, přerušit či na základě jinak deklarované nabídky dodavatele (mail, fax, apod.) jeho ceny za něj vložit. Veškeré tyto úkony jsou následně zaznamenány v protokolu.

Co to jsou cookies?

Cookies obsahují informace o uživateli webové stránky. Cookies si vytvářejí servery při vaší návštěvě. Hlavní účel souborů cookies je ten, aby si server při vaší další návštěvě pamatoval předchozí nastavení. Soubory cookies se ukládají do vašeho PC při surfování na internetu.

Je nutné pro správnou funkcionalitu zapínat cookies?

Cookies jsou pro správnou funkčnost nutné.
Back to Top