Firemním nákupním týmům

PROEBIZ SYSTEM

Nejrozšířenější eAukční nástroj v centrální Evropě umožňující pracovat s 10 různými typy tendrů. Je v něm možno soutěžit mnoho produktů souběžně a hodnotit nabídku při využití mnoha kritérií, které se v reálném čase promítají do výsledků soutěže. S PROEBIZ SYSTEMem pracuje dlouhodobě 400 firem a institucí. Oceňují především STABILITU, LOGIKU, UŽIVATELSKOU PŘÍVĚTIVOST a propracovaný systém uživatelské podpory.

Více informací o nástroji PROEBIZ SYSTEM

PROEBIZ sw

WORKFLOW

eNástroj k řízení požadavků na nákup nebo veřejnou zakázku od prvotního formulování požadavku, jeho připomínkování, načasování, postupné schvalování, vyřízení a archivaci vybraných dokladů. WORKFLOW zpřesňuje rozhodovací, a především schvalovací procesy, které jsou nastavitelné podle konkrétních podmínek uživatele. Je navržen s důrazem na intuitivnost a jednoduchost obsluhy.

Více informací o nástroji WORKFLOW

WORKFLOW sw

BASE

BASE je sdílený katalog e-kvalifikovaných firem. Jsou výběrem z dodavatelů, účastnících se eTendrů v PROEBIZ SYSTEMu. Jedná se o více než 11 000 firem s ratingovými a produktovými informacemi, s doložitelnou historií v eTendrech. Nejde o náhodný výběr, ale o úspěšné dodavatelské firmy, které chtěly být v BASE registrované a které souhlasily, abychom informace o nich nabídli dalším uživatelům nástrojů PROEBIZ.

Více informací o nástroji BASE

katalog BASE

Asistenční program

ASISTENČNÍ PROGRAM je odborná uživatelská podpora v prostředí elektronizace firemního nákupu. Koncentruje pozornost na to, jak nejlépe s vysokou efektivitou a bez procesních chyb uskutečnit s pomocí našich eNástrojů firemní nákup dle konkrétních potřeb a situace zadavatele. Poskytneme své know how včetně ověřených nejúspěšnějších eAukčních šablon pro dynamické hodnocení nabídek firemního nákupu.

Více informací o Asistenčním programu

Asistenční program

ELEKTRONIZACE 4.0

Ve spolupráci se zadavateli firemních nákupů jsme schopni dodavatelsky elektronizovat přípravu, vnitřní schvalování, formulace zadávací dokumentace, příjem nabídek, proces hodnocení a výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. Jsme připraveni analyzovat obvyklosti v procesu firemního nákupu v prostředí zadavatele a podle výsledku vybrat vhodné eNástroje, nastavit je dle jeho potřeby a spisové kultury, zavést do nich schvalovací matici, zaškolit pracovníky, připravit a realizovat ve spolupráci se zadavatelem první soutěže.

Umíme zaručit procesní správnost, omezení chybovosti, transparentnost a dosáhnout prostřednictvím elektronizace významných finančních a časových úspor. Díky skutečnosti, že eNástroje pro veřejné zakázky vymýšlíme a poskytujeme mnoha uživatelům, víme, jak a kdy je možné který nástroj nejvýhodněji použít. Jsme obzvlášť silní v elektronickém hodnocení nabídek, pro které se vžil název eAukce. V jejich případě patříme v počtu uskutečněných soutěží mezi největší hráče Evropy.

Více informací o ELEKTRONIZACI 4.0

ELEKTRONIZACE 4.0
Back to Top