Kako dugo traje priprema eAukcije?

Za realizaciju eAukcije, u pravilu, je potreban 1 tjedan od dana zaprimanja zaduženja eAukcije. Ovo vrijeme je dano samo kao period pripreme ponuda pojedinih dobavljača. Iz tehničkog pogleda, eAukcija bi se mogla održati u roku 24h, a u slučaju ponovljenih postupaka nadmetanja se na ovaj način kod nekih klijenata i odvijaju.

Mora li nužno uvijek pobijediti dobavljač s najnižom cijenom?

Ovo ovisi o načinu vrednovanja, je li ono po cijeni ili po ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Kod druge navedene mogućnosti je cijena samo jedan od parametara vrednovanja, koji doduše ima najveću vrijednost, najčešće između 75 i 90 posto, ali pokraj nje se gleda i na ostale kriterije. U takvom slučaju ne mora uopće pobijediti ponuda s najnižom cijenom.

Je li moguće pomoću eAukcija pregovarati i nekim drugim uvjetima osim o cijeni?

Posredstvom eAukcija se dogovaraju i svi ostali uvjeti ugovora, osim cijene to je npr. dospijeće plaćanja, vrijeme dostave, jamstveni rok, reklamacije, ciklusi naručivanja, i sl. To su tzv. Dodatni uvjeti.

Na koji se način podaci iz eAukcija pohranjuju?

Nakon svake eAukcije šaljemo naručitelju protokole o njezinom tijeku. Postoji nekoliko vrsta protokola - protokol pojedinog dobavljača, detaljni protokol tijeka eAukcije sa točnim zapisom svakog koraka promjene, protokol o komunikaciji unutar eAukcije. Svi protokoli se pridržavaju ISO standarda.

Koji preglednici podržavaju PROEBIZ?

eAukcijski sustav je podržan u najkorištenijim internet preglednicima. To su Microsoft Internet Explorer, Microsoft EDGE, Mozilla Firefox i Google Chrome.

U kojoj valuti se odvijaju eAukcije?

Valutu eAukcije određuje uvijek naručitelj. Moguće je odrediti i tečaj za preračunavanje za različite valuta, kako bi svaki od dobavljača vidio točno izračunan iznos svoje ponude.

Mogu si izabrati vlastito pristupno ime i lozinku (kao dobavljač)?

Da, moguće je. Svaki sudionik ima mogućnost izabrati si svoje pristupno ime i lozinku. Pristupni ključ će dobiti od administratora postupka nadmetanja.

Je li moguće na neki način dati prednost postojećem provjerenom dobavljaču?

U okvirima eAukcije je moguće dodati pojedinim dobavljačima tzv. vrednovanje, koje onda unijete cijene dobavljača automatski preračunava.

Što se dogodi kada neki od dobavljača ima problema s priključkom na internet?

Dobavljač ima mogućnost kontaktirati administratora eAukcije i priopćiti mu poteškoće putem e-maila, chata ili mobitela. Administrator ima mogućnost produžiti eAukciju dok se problem ne riješi, prekinuti ili ukoliko je dobavljač sposoban na neki drugi način dati valjanu ponudu (mail, faks, i sl.), administrator može za njega umetnuti cijene. Svi ovi postupci su nakon toga zabilježeni u protokolu.

Što su kolačići (cookies)?

Kolačići sadrže informacije o vremenu prijave, lozinci, itd. Kolačiće stvaraju serveri prilikom vašeg posjeta. Glavna svrha datoteka kolačića je kako bi server, kod sljedeće posjete, zapamtio prethodne postavke. Datoteke kolačića se pohranjuju u vaše računalo prilikom surfanja po internetu.

Je li nužno za ispravno funkcioniranje uključiti kolačiće (cookies)?

Kolačići su nužni za ispravno funkcioniranje.
Back to Top