Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na tle umów w sprawach zamówień publicznych


20. 1. 2022.

online

Pažnja: ovaj događaj se je završio 20. 01 . 2022!

Info

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przewiduje wprost i zachęca do wykorzystywania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstających na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Celem regulacji zawartej w art. 591-595 ustawy Prawo zamówień publicznych jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych w oczach sektora prywatnego poprzez stworzenie możliwości skorzystania z szybkiego i profesjonalnego załatwienia sporów z zamawiającymi.

Program

Początek: 09:00
ramy czasowe: 30 min

Moderuje: Michał Kania
Goście: Joanna Jarosz - Zugaj

Predavači

Joanna Jarosz - Zugaj

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów – zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Michał Kania

Michał currently works as a legal adviser and is an executive director of the foundation Academic Support for PPPs (Public–Private Partnerships) and also head of the department for postgraduate studies in PPPs at the Silesian University in Katowice. He has authored more than 60 articles and books on the topic of PPPs and has been published in in peer-reviewed journals dealing with PPPs such as the European Public Procurement and Public–Private Partnership Law Review (ed. Chris Bovis) and the Public Procurement Law Review (ed. Sue Arrowsmith).

Cjenik i kontakt

Ze względu na wyjątkową sytuację w naszym kraju, szkolenie jest bezpłatne. Prosimy jedynie o wypełnienie rejestracji.

Kontakt:
Patrycja Fulneczek
tel.: +48 517 071 485
e-mail: fulneczek@proebiz.com

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Czechy

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE