PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO


14. 3. 2023.

Liptovský Mikuláš

Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

Registrirajte se

Info

Turbulentné mesiace priniesli mnohé zmeny, nevylučujúc ani oblasť verejného obstarávania. A práve na tieto zmeny sa zameriava tohtoročná PRAKTIK ARÉNA Zdravotníctva.

Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií bude vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tematických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve.

A ako to už býva dobrým zvykom, workshop ukončíme niekoľkými praktickými príkladmi dobrej praxe. Určite sa máte na čo tešiť.

Program

Štart: 09:00, dĺžka 4 hod
Moderujú: Kristina Kaplanová & Martin Mikušec
Hostia: Ondrej Kuruc, Marcela Turčanová, Jan Jedlička a další

častéma
09:00zahájenie, úvodné slovo
moderátori Kristína Kaplanová + Martin Mikušec
09:10
Pripravované projekty v oblasti VO a vízie na rok 2023
Ohliadnutie za rokom 2022 z pohľadu obstarávania zo strany Ministerstva. Centrálne DNS. Pokračovanie pilotného projektu nákupu Liekov a katalógu. Nemocnica a plán obnovy. Nákup prístrojovej techniky a využitie iných než cenových kritérií. Zber požiadaviek pre plán VO. A ďalšie vízie do budúcnosti.
Ondrej Kuruc, Ministerstvo zdravotníctva SR
09:50
Elektronizácia žiadaniek na obstarávanie
Ako prejsť od papiera k elektronickým žiadankám. Príležitosť na revíziu internej smernice na obstarávanie a schvaľovacieho procesu. Ako si poradiť s finančnou kontrolou a čo nám táto zmena prinesie a či za to stojí?
10:10
Nákup elektriny a plynu
Je dnes možné efektívne súťažiť elektrinu a plyn? Ako sa v dnešnej dobe dajú postaviť podmienky obstarávania, aby prišli ponuky. Je čas a načasovanie dôležitým faktorom?
11:25pauza
11:40
Zaujímavé rozhodnutia úradu v oblasti zdravotníctva a fondov
Rozhodovacia prax pri čerpaní fondov v oblasti zdravotníctva. Okienko k zákonu o VO. Rozoberieme niektoré významné rozhodnutia Úradu a Rady UVO, aby sme si ukázali čo sa podarilo a naopak na čo si dať pozor. Nezabudneme ani na rýchly prehľad zmien a príležitostí, ktoré rok 2022 do zákona priniesol.
Marcela Turčanová, APUeN AKADÉMIA
12:20
Management nákupu a projektov
Ako viesť dlhodobé projekty. Fázovanie a riešenie viacerých investičných projektov dohromady. Fondové súťaže a ich úskalia. Na čo sa pripraviť. Ako skladať tímy a aká vnútorná kooperácia pomáha úspešnej súťaži a následnej realizácii. Práca s informáciami. Vyhodnotenie.
Zuzana Bučeková, Svet zdravia, a.s.
12:40
Inšpirácia z praxe (ohliadnutie za rokom)
Inšpirácia a rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní (nie len zo zdravotníctva). Ohliadnutie za rokom - kam elektronizácia postúpila. Klasické a netradičné postupy, napr. e-katalógy, prieskumy trhu a PTK, Dynamické nákupné systémy, atď.
Jan Jedlička, PROEBIZ
12:55Zaver a rozlúčenie

Predavači

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Zuzana Bučeková

Je autorkou skvělých nápadů, kterými rozvíjela elektronizaci ve Východoslovenském ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košicích. Zuzana Bučeková tam z pozice vedoucí oddělení veřejných zakázek vlastními silami vyvinula a uvedla v život dva unikátní e-nástroje, za což v roce 2015 získala mezinárodní cenu FSA v kategorii MASTER. Od letošního roku pracuje ve společnosti Svet zdravia, kde řídí a zajišťuje proces zadávání veřejných zakázek u projektů financovaných z fondů EU.

Ondrej Kuruc

Své zkušenosti s obstaráváním začal rozvíjet na Ministerstvu obrany Slovenské republiky, kde se věnoval hlavně komerčním výrobkům a informačním technologiím. V současnosti působí na Ministerstvu zdravotnictví Slovenské republiky jako generální ředitel sekce verejného obstarávania. Úspěšně realizoval prodeje přebytečného majetku státu přes elektronické aukce, je specialistou na Dynamické nákupní systémy a podílel se na tvorbě systému FLASHBONE, který využil na ministerstvu zdravotnictví pro nákup dýchacích přístrojů v kritickém období okolo pandemie COVID-19 a na Správě státních hmotných rezerv pro nákup OOPP. Jako lektor a školitel se pravidelně účastní různých školení s tématikou zadávání veřejných zakázek a je držitelem certifikátu pro technickou přípravu a administraci eAukcí a Tendering.

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 se podílí na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu.

Martin Mikušec

Školitel systémů PROEBIZ pro Slovensko, který se po studiu andragogiky rozhodl přenést získané zkušenosti do vlastní práce. V prostředí elektronizace nákupních procesů je jako doma. Ročně zrealizuje desítky školení a zaškolil už stovky lidí. Taktéž se podílí na organizovaní dalších vzdělávacích akcí společnosti a aktivně se podílí i na samotné implementaci a vývoji systémů.

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Registrirajte se

Kontakt osoba

Tvrtka

Ostali


Cjenik i kontakt

Účastnícky poplatok pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
140 € bez DPH (pre fyzické osoby-nepodnikajúcim sa čiastka zvyšuje o 20% DPH)
Každý ďalší vstup: 120 € bez DPH*
*ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte špecifický symbol: 20230314

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Iaroslava Hovanet
E-mail: hovanet@proebiz.com
Tel.: +421 220 255 999
GSM: +421 908 717 359

PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby,
Šulekova 2,
811 06 Bratislava,
IČO: 36694207

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE