JOSEPHINE - DNS a elektronizácia VO (inštitúcie)


5. 6. 2018.

Bratislava

PricewaterhouseCoopers Slovensko, Twin City Centre, blok A, Karadžičova 2, Bratislava

Pažnja: ovaj događaj se je završio 05. 06 . 2018!

Info

Pravidelné doškolenie pracovníkov našich klientov tentokrát so zameraním na Dynamický nákupný systém (DNS) JOSEPHINE. V rámci školenia sa naučíte pracovať s modulom DNS v JOSEPHINE a vyskúšate si nastaviť a zriadiť vlastné DNS a vyhlásiť konkrétnu zákazku v rámci zriadeného DNS. Počet miest je obmedzený, aby sme mohli výučbu prispôsobiť individuálne jednotlivým účastníkom školenia.

Program

častéma
09:00prezencia
09:15úvodné slovo o DNS a systému JOSEPHINE
10:001. časť tréningu nastavenie a zriadenie DNS
11:00prestávka
11:302. časť tréningu nastavenie konkrétnej zákazky v zriadenom DNS
13:30záver, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie

Zmena programu vyhradená.

Cjenik i kontakt

Účastnícky poplatok:
75,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180605

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top