ELEKTRONIZACE PROCESU VZ

16. 5. 2018.

Tábor

Hotel Palcát, 9. května 2471, 390 02 Tábor

Pažnja: ovaj događaj se je završio 16. 05 . 2018!

Info

„Elektronizace je za dveřmi, kdo je připraven, není překvapen.“

Cílem setkání je praktickou formou ukázat elektronizaci veřejných zakázek jako trend, který usnadňuje celý proces a zvyšuje jeho efektivitu. Půjde o přátelský, ale hlavně odborný workshop o podmínkách elektronizace VZ stanovených zákonem č. 134/2016 Sb. a vyhláškou č. 260/2016 Sb., spojený se sdílením zkušeností s nasazením v dalších zemích a prezentací možností certifikovaného elektronického nástroje JOSEPHINE.

Komu je seminář určen:

Starostům, tajemníkům, ekonomickým náměstkům, referentům veřejných zakázek a všem, které váže odpovědnost spojená s veřejnými zakázkami.

Prezentace a dokumenty:

Úvodní prezentace

Elektronická komunikace

Schéma elektronizace veřejné zakázky

Zadávací dokumentace pro elektronickou komunikaci

Příloha - požadavky pro elektronickou komunikaci

Program

Moderují: Peter Mikuláš, Karel Stoszek

častéma
8:30 - 9:00SNÍDANĚ A PREZENCE
9:00 - 9:15SLOVO ÚVODEM
Co říká zákon o elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách?
Elektronizace obecně, (od poštovních psaníček k zašifrované elektronické komunikaci)
Přínosy, výhody a nástrahy elektronického zadávání veřejné zakázky
9:15 - 9:30CO SE MĚNÍ
Jaké jsou základní změny a základní povinnosti
Jaké možnosti elektronizace přináší
Elektronická komunikace, stanovování lhůt…
S jakými otazníky či nevyřešenými otázkami se ještě můžete setkat
9:30 - 9:45OČIMA ANONYMNÍHO UŽIVATELE
Kde se zveřejňuje zadávací dokumentace a kde naleznete informace o veřejné zakázce
9:45 - 10:45OČIMA PROCESNÍHO GARANTA
Nastavení veřejné zakázky v elektronickém nástroji
Elektronická komunikace
Evidence zakázek
Propojení na profil zadavatele
10:45 - 11:00OČIMA DODAVATELE
Registrace v elektronickém nástroji
Předkládání nabídek
Vysvětlování předložených nabídek
11:00 - 11:30PŘESTÁVKA NA DOBROU KÁVU
11:30 - 12:00OČIMA KOMISE
Příjem nabídek a jejich otevírání
Posuzování nabídek a postup při jejich hodnocení
12:00 - 12:15OČIMA KONTROLNÍHO ÚŘADU
Dokumentace k veřejné zakázce a archivace dat
12:15 - 12:30ZÁVĚREČNÁ DISKUZE

Změna programu vyhrazena.

Cjenik i kontakt

Účastnický poplatek:
700,- Kč bez DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500

Úhrada:
Bankovním převodem
Variabilní symbol: uvádějte své IČO
Specifický symbol: 20180516

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Lenka Opálková
gsm: +420 721 849 199
tel.: +420 255 775 040
e-mail: opalkova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top