Elektronizácia je za dverami, kto je pripravený, nie je prekvapený, (praktický workshop)

17. 5. 2018.

Košice

Pažnja: ovaj događaj se je završio 17. 05 . 2018!

Info

„Elektronizácia je za dverami, kto je pripravený, nie je prekvapený.“

Cieľom stretnutia je si praktickou formou ukázať elektronizáciu verejného obstarávania. Je to trend, vďaka ktorému sa zjednoduší celý proces a zvyšuje sa jeho efektivita. Príďte na priateľský, ale hlavne odborný workshop pre cca 25 osôb, kde hlavnou témou je elektronizácia VO, ktoré ustanovuje Zákon č. 343/2015 Z.z.

Neoddeliteľnou súčasťou workshopu bude aj „prípadová štúdia“, ako zaviedli elektronizáciu v Meste Žiar nad Hronom vrátane príspevkových organizácií (čo elektronizácia priniesla, aké boli očakávania, aké sú prípadné úskalia).

Pre koho je workshop určený:

Starostom, primátorom, prednostom, pracovníkom oddelení VO a vlastne všetkým, ktorí majú zodpovednosť spojenú s verejným obstarávaním.

Program

Moderujú: Kristina Kaplanová, Jiří Špalek

častéma
8:30 - 9:00RANNÁ KÁVA A PREZENCIA
9:00 - 9:15SLOVO NA ÚVOD
Čo hovorí zákon o elektronickej komunikácii vo verejnom obstarávaní?
Elektronizácia všeobecne (od poštových listov k elektronickej komunikácii)
Prínosy, výhody a nástrahy elektronického zadávania verejného obstarávania
9:15 - 9:30ČO SA MENÍ
Aké sú základné zmeny a základné povinnosti
Aké možnosti elektronizácia prináša
Elektronická komunikácia a určovanie lehôt…
S akými nejasnosťami alebo nevyriešenými otázkami sa ešte môžete stretnúť
9:30 - 10:15ELEKTRONIZÁCIA Z POHĽADU TÝCH, KTORÍ UŽ MAJÚ PRVÉ SKÚSENOSTI ZA SEBOU
Mgr. Martina Klacek, Mesto Žiar nad Hronom,
Obstarávanie Stavebných prác, Stravných lístkov, Elektrickej energie, Poistenia majetku, Mestskej autobusovej dopravy a ďalších - elektronicky.
Prvé kroky, skúsenosti, výsledky a prínosy.
Naše čerstvé skúsenosti s Dynamickým nákupným systémom na Asfaltovanie 2018-2019.
10:15 - 11:00RÝCHLY PRELET NASTAVENÍM A PRIEBEH ELEKTRONICKÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Nastavenie zákazky v elektronickom nástroji (nízka hodnota, podlimit a nadlimit)
Elektronická komunikácia
Evidencia obstarávaní
Ukážka predkladania ponúk uchádzačom
Ak si prinesiete notebook, môžete si vyskúšať, aké je predloženie ponuky jednoduché
11:00 - 11:30PRESTÁVKA NA OBČERSTVENIE
11:30 - 12:00ELEKTRONICKÉ HODNOTENIE PONÚK
Elektronické zasadnutie komisie a otváranie ponúk
Hodnotenie ponúk a vysvetľovanie (elektronická komunikácia)
Priestor na aukcie stále je
12:00 - 12:15AKO SA RIEŠI ELEKTRONICKÝ ARCHÍV DÁT
Elektronický archív VO
Elektronizácia požiadaviek VO (namiesto papierových žiadaniek elektronické)
12:15 - 12:45INŠPIRÁCIE Z PRAXE
Rozbor niekoľkých ďalších verejných obstarávaní realizovaných elektronicky
12:45 - 13:00POĎAKOVANIE, ROZLÚČKA, ZÁVER

Zmena programu vyhradená.

Cjenik i kontakt

Účastnícky poplatok:
40,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20180517

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top