REŠTART ON-LINE - Pravidelné školenie sw PROEBIZ TENDERBOX


4. 8. 2020.

on-line

on-line výuka prostredníctvom aplikácie Google Meet

Pažnja: ovaj događaj se je završio 04. 08 . 2020!

Info

Školenie je určené ako súčasným administrátorom, tak aj novým členom nákupných týmov a odborov VO z firiem a inštitúcií, ktoré využívajú systém PROEBIZ TENDERBOX na realizáciu dopytov a eAukcií.

Program

9:00 – 12:00 hod

  • teórie ako eAukcie fungujú, čo všetko sa dá nakupovať pomocou eAukcií, zaujímavé eAukcie
  • realizácia cvičnej eAukcie
  • praktická príprava - nastavenie eAukcií
  • práca v administračnej časti eAukcčných prípadov
  • diskusia a individuálne konzultácie

Cjenik i kontakt

Účastnícky poplatok:
50,- € bez DPH

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20200521

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
E-mail: kviatkovsky@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 905 670 084

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE