Vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky


27. 4. 2021.

online

Registrirajte se

Info

Dnes už nie je veľká polemika o tom, že v rámci vyhodnotenia ponúk je potrebné vždy overiť prítomnosť mimoriadne nízkej ponuky, resp. reálnosť predložených ponúk. Odborná diskusia skôr je, ako si túto povinnosť splniť, a to obzvlášť pri reverznom postupe verejnej súťaži, pri predložení len 1 ponuky alebo pri využití elektronickej aukcie.

Veľmi zaujímavá situácia nastáva pri uzatváraní rámcových dohôd s viacerými dodávateľmi, kedy vo verejnej súťaži predložené ponuky ešte nepredstavujú konečnú cenu, ale zväčša len maximálnu zmluvnú cenu a konečné ceny vzídu až z mini zákaziek vyhlasovaných medzi účastníkmi rámcovej dohody.

Na tomto webinári, ktorý je koncipovaný z analýzy rozhodovacej praxe UVO, si povieme aj o rôznych spôsoboch, akými môže komisia pristupovať k vyhodnoteniu prítomnosti mimoriadne nízkej ponuky.

Registrácia APUeN SK >>

Program

Začátek: 09:00
časový rámec akce: 210 min

Moderuje: Mgr. Marcela Turčanová, LL.M.

Ako a kedy vyhodnocovať mimoriadne nízku ponuku pri reverznej verejnej súťaži

Mimoriadne nízka ponuka a elektronická aukcia

Prečo je dôležité overovať mimoriadne nízku ponuku pred uzatvorením rámcovej dohody s viacerými účastníkmi

Aké požiadavky kladie rozhodovacia prax na vyhodnocovanie mimoriadne nízkej ponuky

Organizačné info:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Predavači

Marcela Turčanová

Anyone who wants to teach people how to spend state money prudently needs to be courageous and patient, which definitely describes Marcela Turčanová, Vice-President of Slovak APUeN and also Manager of the APUeN Academy of Education. With enlightenment her ambition, she is fully dedicated to and engaged in the digitisation of public procurement and education in working with the Slovak Electronic Contract System. She nominates the best practitioners for the FSA competition, which she organizes every year.

Registrirajte se

Kontakt osoba

Tvrtka

Ostali


Cjenik i kontakt

Cena:
1511 Kč / 57,50 €, bez DPH/VAT

Kontakt:
Peter Turčan
E-mail: peter.turcan@apuen.sk

APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Zámocká 8
811 01, Bratislava

Registrácia APUeN SK >>

Back to Top