Kurz Digitální nákupní tým, modul 2: STRATEGIE NÁKUPU A CATEGORY MANAGEMENT


15. 10. 2021. - 16. 10. 2021.

Ostrava

Pažnja: ovaj događaj se je završio 15. 10 . 2021!

Info

O tvorbě komoditní strategie

Naučte se vytvářet komoditní strategie, pochopit její hlavní pilíře a vliv strategie na fungování nákupního týmu. Nákupní oddělení má unikátní pozici mezi potřebami všech interních zákazníků a portfoliem externích dodavatelů. Rozdělení kategorií umožňuje nastavení individuálních nákupních strategií reflektujících podmínky a specifika trhu dané komodity v závislosti na míře přijatelného rizika pro organizaci. Category management je tedy právem považován za vrcholovou disciplínu mezi modely řízení strategie nákupu zajišťující kompletní pochopení všech elementů ovlivňujících způsob, jakým bychom měli k dané kategorii a s ní spojeným dodavatelům přistupovat. Naučte se jej využívat efektivně, smysluplně a s vhodnými nástroji.

Nástroje: Ivalua, Cirtuo

Program

  • Strategie nákupu a její vztah k firemní strategii.
  • Nová řešení ke zmírnění rizik v nákupu - přínos inovací ze strany dodavatele, společná environmentální politika umožňující dosažení firemních environmentálních cílů, risk management.
  • Tvorba komoditní strategie a její elektronizace.
  • Nástroje category managementu a situační analýzy (SWOT, PESTLE), analýza udržitelnosti, komoditní strategie, Kraljičova matice, Porterova matice, demand management, TCO nebo risk management.

Predavači

Ondrej Jombík

Ondrej řídí úsek logistiky energetické společnosti ZSE a.s., takže zná spolehlivě všechny cesty směřující od dodavatelů na správné místo ve firmě. Zodpovědně a kreativně vede strategický nákup, operativní nákup a skladovou službu s dopravou. Díky své specializaci je v koncernu E.ON členem „Corporate supply Chain“ a „Grid BAP“. Prosazuje maximální elektronizaci, transparentnost celého nákupního procesu a tvorbu kvalifikačních systémů pro dodavatele.

Michal Kristiňák

Právník, který má bohaté profesní zkušenosti z oblasti nákupu a logistiky. Stál u rozvoje nákupních a právních týmů energetických a gastronomických společností jako je například Medusa Group, kde díky elektronizaci a centralizaci nákupu dosáhli výrazných úspor. V současnosti pracuje na pozici Cluster Procurement Manager ve společnosti Amazon Fulfillment Slovakia.

Tomasz Gonsior

Tomasz má bohaté zkušenosti s řízením projektů nákupu v různých průmyslových odvětvích, včetně automobilového, strojírenského, lékařského a obchodního. Od roku 2010 pracuje ve společnosti OptiBuy, kde v současné době působí jako partner a je odpovědný za divizi poradenství. Dříve několik let pracoval v nákupním oddělení jednoho z předních německých výrobců automobilů. Rád sdílí své znalosti a zkušenosti na konferencích, setkáních, školeních a přednáší pro studenty na univerzitě Kozminski ve Varšavě.

Luboš Libiak

Luboš má 20 let zkušeností v oblasti strategického nákupu z prostředí globálních firem, jak v průmyslu, tak v oblasti consultingu. Je vášnivý podporovatel digitalizace a profesionalizace nákupu, využívání a zpracování dat pro kvalitnější rozhodování, posílení pozice nákupních týmů v rámci svých společností a transformace nákupu při tvorbě hodnoty nejen v podobě úspor, ale i inovací, zamezení rizik a porozumění potřeb interních zákazníků.

Cjenik i kontakt

Tento vzdělávací modul je součástí semestrálního kurzu Digitální nákupní tým. Více informací o celém kurzu včetně ceny a registrace najdete na webu:

PROCUREMENT BOARD ACADEMY >>

Kontakt:
Zuzana Kawuloková
E-mail: kawulokova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 723 982 664

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE