Zdražovanie cien stavebných materiálov vo verejných zákazkách


21. 9. 2021.

online

Pažnja: ovaj događaj se je završio 21. 09 . 2021!

Info

Problematika stavebných zákaziek a ich súlad so slovenským zákonom o verejnom obstarávaní z pohľadu Marcely Turčanovej (apuen.sk) a jej hostí.

Program

Začátek: 10:00
časový rámec akce: 30 min

Moderuje: Marcela Turčanová
Hosté: Jaro Lexa a Ján Kovalčík

  • Čo spôsobilo zmenu?
  • Predstavuje situácia podstatnú zmenu zmluvy a dôvod hodný uzatvorenia dodatku - je možné uzatvoriť dodatok reflektujúci zmenu zmluvy?
  • Čo pri aktuálnych zákazkách? Najmä tých, kedy sa dokumentácie vracajú z kontroly pred podpisom zmluvy - môžeme sa vrátiť do overenia reálnosti cenovej ponuky?
  • Čo môže táto situácia spôsobiť?
  • Ako ochrániť menších subdodávateľov, aby dostali zaplatené za svoju prácu?
  • Ako sa z toho poučiť? Čo si z tejto situácie zobrať ako pozitívum?

Predavači

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Jaroslav Lexa

He’s an incorrigible optimist who believes that procurement in Slovakia can be fun and interesting as well as economically sound and within the law. He proved this, along with his team, as director of the department of public procurement at the Slovak Ministry of Labour, Social Affairs and Family, where he saved more than €5 million a year. He writes contracts, objections, articles and books, and used to also write blogs. As a trainer in the field of public procurement in Slovakia, he is able to explain to people where common sense can be found in the law. He is also a co-founder of the Slovak APUEN. Currently, he is Director of the Public Procurement Institute at the Slovak Office for Public Procurement.

Cjenik i kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Barbora Halfarová
E-mail: halfarova@proebiz.com
Tel.: +420 597 587 106
GSM: +420 601 168 896

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE