Modula i funkcija


Alati koji dopunjuju eAukcijski sw PROEBIZ TENDERBOX

  • Omogućuju fleksibilnije reakcije na promjene tržišne situacije i na razvojne trendove ponuda dobavljača.
  • Ciljem je dosezanje veće transparentnosti nabavne sredine i veća točnost prilikom vrednovanja uvjeta ugovora o nabavi.
  • Mogućnost izbora postavki za svakog korisnika po mjeri, može povisiti efektivnost posla.
  • Lako prilagodljivi sustav procesnih operacija unutar organizacije.

Trenutnim temeljem PROEBIZ TENDERBOX-a je ERMMA (engleska reverzna multikriterijalna i multistavična aukcija). PROEBIZ TENDERBOX je moguće dopuniti daljnjim modulima i funkcionalnostima, koje povećavaju njegovu fleksibilnost i sposobnost reakcije na tržišne promjene i trendove ponuda dobavljača. Novi moduli i funkcionalnosti olakšavaju donošenje nabavnih odluka.

RFx UPITI

rfx poptávky RFx UPITI služe za istraživanje tržišta ili brzu nabavu. Također su prikladni za operativno utvrđivanje uvjeta dostave i ostalo prikupljanje informacija kojima si naručitelj provjerava mogućnosti dobavljača. Dobavljači, tj. dostavljači ponuda primaju e-mail u kojem se nalazi link s direktnim ulazom u modul upita eAukcijskog sw. Otpada nužnost ispunjavanja prijave i registracije. RFx UPITE je moguće jednostavno kombinirati s eAukcijama i tako dinamički mijenjati pojedine krugove postupka nadmetanja. Jednom od mogućnosti za korištenje ovog modula su tzv. ciklični upiti.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Omiljena vrsta eAukcije u kojoj naručitelj odredi prvu početnu cijenu. Nakon toga, ona se snižava za unaprijed određeni korak u unaprijed određenom vremenskom intervalu. Sudionici reagiraju sa suglasnosti, tj. akceptiranjem početne cijene i svake sljedeće promjene potraživane ponude. Broj koraka izmjene krajnje financijske granice koja je za naručitelja prihvatljiva, moguće je postaviti prije početka natječaja. NIPPON se realizira samo na jednu stavku i provodi se u dva kruga, Ulaznom (tzv. Registracijskom) i Aukcijskom. Radi se o eAukcijskom tipu koji je pogodno koristiti i u slučaju ograničenog tj. minimalnoga broja ponuđača ili ukoliko naručitelj ne želi objaviti informaciju o nabavnoj cijeni dobavljačima. Većinom se ova vrsta eAukcije koristi za nabavu ali moguće ju je koristiti i kao vrstu za prodaju.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Vrsta eAukcije u kojoj se automatski u pravilnim intervalima i u redovitim vremenskim pomacima povećava (nabava) ili smanjuje (prodaja) početna cijena i čeka se na prvu potvrđenu ponudu koja je ujedno i jedina jer njezinim prihvaćanjem ova eAukcija završava i ostali sudionici više ne mogu predložiti svoje ponude. U slučaju nabavne eAukcije, licitacija počinje na preniskoj cijeni za dobavljače. Ona se u eAukciji automatski povećava sve do trenutka kada je za jednoga od dobavljača prihvatljiva. HOLLAND eAukcija se postavlja isključivo na jednu stavku i odvija se u dva kruga, Registracijskom i Aukcijskom.

ZAPEČAĆENE PONUDE

zapečetěné nabídky Modul čija je uloga štititi administratore i ostale zaposlenike naručitelja od sumnje curenja ili zloupotrebe informacija. Povećava sigurnost i transparentnost postupaka nadmetanja realiziranih na ovaj način. Tijekom krugova koji služe za unošenje ponuda nisu dostupne nikakve konkretne informacije o ponudama sudionika. Administrator evidentira unesenu ponudu ali ne zna njezine vrijednosti. Ponude su otpečaćene (dostupne) tek u trenutku kada administrator ili neka druga odgovorna osoba ili član komisije narede otpečaćenje. U zapečaćenom obliku je moguće nastaviti i u Aukcijskom krugu a ponude otvoriti tek nakon njegovog završetka.

NACIONALNI GOVERNMENT

národní government GOVERNMENT modul omogućuje realizaciju eAukcije na temelju mjerodavnog nacionalnog zakona o javnoj nabavi, prilagođava sw PROEBIZ TENDERBOX zakonskim uvjetima o javnoj nabavi u nacionalnim jezičnim okruženjima (trenutno je to Češka i Slovačka), uključujući i odgovarajuću terminologiju, elektronički potpis i ostale zakonske i sigurnosne regulative. Za ovaj modul je po zakonu nužna instalacija SSL certifikata za šifriranje poslanih i primljenih podataka. Modul raspolaže potrebnim certifikatima i ispitivanjima. U okružju NACIONALNOG GOVERNMENTA je moguće realizirati eAukcije u okvirima podlimitne i nadlimitne nabave i bagatelne nabave u Republici Češkoj i Slovačkoj.

DRAŽBA

dražba Elektronička dražba je jednostavčana prodajna eAukcija koja uobičajeno prikazuje dražbene običaje u eAukcijskoj dvorani. Prostor na popis predmeta dražbe, foto dokumentaciju, projektne dokumentacije i ostalih potrebnih priloga je istaknut i proširen.

KOMISIJA

Mogućnost uvrštenja člana komisije ili višečlane izborne komisije u proces eAukcije. Komisija može odobravati natječajnu dokumentaciju i dokumentaciju za nadmetanje prije samog početka eAukcije te može vrednovati ponude ili rezultat eAukcije nakon njezinog završetka. Komisiju ili pojedinim njezinim članovima može biti omogućeno praćenje cijelog tijeka natječaja uključujući Aukcijski krug. Formular za odobravanje rezultata sadrži već definirani tekst o nepristranosti člana komisije koji je moguće zamijeniti za vlastiti.

MANAGEMENT LOZINKI

management-hesel Alat koji automatski zahtjeva promjenu lozinke korisnika nakon određenog vremenskog razdoblja. Posebno je pogodan za vlasnike ISO i ostalih certifikata kao i za sve kojima je stalo do sigurnosti njihovih podataka. Svaki administrator je nakon isteka vremenskog roka upozoren na potrebnu izmjenu lozinke te je od njega zahtjevana promjena iste.

KATALOG STAVAKA

Mogućnost pohranjivanja aukcijskih stavaka u katalog te njegovo pretraživanje i filtriranje ovoga popisa prilikom slijedećih eAukcija. Izabrane stavke iz kataloga je moguće umetnuti direktno u novi natječaj i tako u kratkom vremenskom periodu jednostavno sastaviti predmet eAukcije.

WEB PUBLISHER

web publisher Platforma PROEBIZ TENDERBOX automatski generira popis trenutnih eAukcija. Pomoću modula WEB PUBLISHER može naručitelj popis objavljenih slučajeva objaviti i na vlastitim web stranicama. Osnovna verzija sadrži 12 slučajeva koje je moguće na web stranicama objaviti kao npr. naziv, početak, link na Zahtjev za sudjelovanje i sl. Ukoliko je potrebno, moguće je koristiti i tzv. WEB PUBLISHER Advanced koji proširuje osnovne vrijednosti za više mogućnosti kao npr. prikazivanje najbolje ponude, pobjednika i ostalih podataka.

MANAGEMENT KORISNIKA

management uživatelů MANAGEMENT KORISNIKA omogućuje ograničiti administratorima međusobno ulaziti ili utjecati na postavke pojedinih postupaka nadmetanja ili si ulaziti u eAukcijske dvorane. Ovisno o postavljenim pravima vidi administrator nakon prijave ili sve (kao tzv. Superadministrator), ili samo svoje eAukcije, eventualno eAukcije svih s ograničenom mogućnosti ulaženja ili utjecanja na njih. Ovaj modul štiti od pogrešaka iz nemara i manipulacije.

INDIVIDUALNI POSLOVNI UVJETI

Korisnik ima mogućnost urediti, umetnuti i ili prikazati vlastite poslovne uvjete potencijalnim sudionicima već prilikom registracije u eAukcije i zatražiti suglasnost s njezinim sadržajem. Dokumenata s odijeljenim izjavama suglasnosti može biti više a informacija o važećim uvjetima se pohranjuje vremenskim slijedom.

FACELIFT eAUKCIJSKOG PORTALA NARUČITELJA

facelift Ova funkcionalnost otvara mogućnost modificiranja početne stranice za prijavu u PROEBIZ TENDERBOX. Omogućuje umetnuti te nakon toga proizvoljno mijenjati vlastitu pozadinu početne stranice uključujući dopunske tekstove. Jedino ograničenje je samo format .png i količina. Iskoristite početni portal kao dio svoje poslovne kulture.

EKSPORT PODATAKA

Ova funkcionalnost omogućava eksport svih podataka, koja su bila tijekom postupka nadmetanja učitana ili dostavljena, pomoću jednog gumba. Nadalje, ova funkcionalnost omogućava skidanje ZIP datoteke gdje su u preglednoj strukturi podataka smješteni svi protokoli, poziv, prilozi, slike i ostali podaci prikupljeni tijekom postupka nadmetanja.
Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE