Modula i funkcija


Alati koji dopunjuju eAukcijski sw PROEBIZ TENDERBOX

  • Omogućuju fleksibilnije reakcije na promjene tržišne situacije i na razvojne trendove ponuda dobavljača.
  • Ciljem je dosezanje veće transparentnosti nabavne sredine i veća točnost prilikom vrednovanja uvjeta ugovora o nabavi.
  • Mogućnost izbora postavki za svakog korisnika po mjeri, može povisiti efektivnost posla.
  • Lako prilagodljivi sustav procesnih operacija unutar organizacije.

Trenutnim temeljem PROEBIZ TENDERBOX-a je ERMMA (engleska reverzna multikriterijalna i multistavična aukcija). PROEBIZ TENDERBOX je moguće dopuniti daljnjim modulima i funkcionalnostima, koje povećavaju njegovu fleksibilnost i sposobnost reakcije na tržišne promjene i trendove ponuda dobavljača. Novi moduli i funkcionalnosti olakšavaju donošenje nabavnih odluka.

RFx UPITI

rfx poptávky RFx UPITI služe za istraživanje tržišta ili brzu nabavu. Također su prikladni za operativno utvrđivanje uvjeta dostave i ostalo prikupljanje informacija kojima si naručitelj provjerava mogućnosti dobavljača. Dobavljači, tj. dostavljači ponuda primaju e-mail u kojem se nalazi link s direktnim ulazom u modul upita eAukcijskog sw. Otpada nužnost ispunjavanja prijave i registracije. RFx UPITE je moguće jednostavno kombinirati s eAukcijama i tako dinamički mijenjati pojedine krugove postupka nadmetanja. Jednom od mogućnosti za korištenje ovog modula su tzv. ciklični upiti.

NIPPON (Japanese Ticker eAuction)

nippon Omiljena vrsta eAukcije u kojoj naručitelj odredi prvu početnu cijenu. Nakon toga, ona se snižava za unaprijed određeni korak u unaprijed određenom vremenskom intervalu. Sudionici reagiraju sa suglasnosti, tj. akceptiranjem početne cijene i svake sljedeće promjene potraživane ponude. Broj koraka izmjene krajnje financijske granice koja je za naručitelja prihvatljiva, moguće je postaviti prije početka natječaja. NIPPON se realizira samo na jednu stavku i provodi se u dva kruga, Ulaznom (tzv. Registracijskom) i Aukcijskom. Radi se o eAukcijskom tipu koji je pogodno koristiti i u slučaju ograničenog tj. minimalnoga broja ponuđača ili ukoliko naručitelj ne želi objaviti informaciju o nabavnoj cijeni dobavljačima. Većinom se ova vrsta eAukcije koristi za nabavu ali moguće ju je koristiti i kao vrstu za prodaju.

HOLLAND (Dutch eAuction)

holland Vrsta eAukcije u kojoj se automatski u pravilnim intervalima i u redovitim vremenskim pomacima povećava (nabava) ili smanjuje (prodaja) početna cijena i čeka se na prvu potvrđenu ponudu koja je ujedno i jedina jer njezinim prihvaćanjem ova eAukcija završava i ostali sudionici više ne mogu predložiti svoje ponude. U slučaju nabavne eAukcije, licitacija počinje na preniskoj cijeni za dobavljače. Ona se u eAukciji automatski povećava sve do trenutka kada je za jednoga od dobavljača prihvatljiva. HOLLAND eAukcija se postavlja isključivo na jednu stavku i odvija se u dva kruga, Registracijskom i Aukcijskom.

ZAPEČAĆENE PONUDE

zapečetěné nabídky Modul čija je uloga štititi administratore i ostale zaposlenike naručitelja od sumnje curenja ili zloupotrebe informacija. Povećava sigurnost i transparentnost postupaka nadmetanja realiziranih na ovaj način. Tijekom krugova koji služe za unošenje ponuda nisu dostupne nikakve konkretne informacije o ponudama sudionika. Administrator evidentira unesenu ponudu ali ne zna njezine vrijednosti. Ponude su otpečaćene (dostupne) tek u trenutku kada administrator ili neka druga odgovorna osoba ili član komisije narede otpečaćenje. U zapečaćenom obliku je moguće nastaviti i u Aukcijskom krugu a ponude otvoriti tek nakon njegovog završetka.

NACIONALNI GOVERNMENT

národní government GOVERNMENT modul omogućuje realizaciju eAukcije na temelju mjerodavnog nacionalnog zakona o javnoj nabavi, prilagođava sw PROEBIZ TENDERBOX zakonskim uvjetima o javnoj nabavi u nacionalnim jezičnim okruženjima (trenutno je to Češka i Slovačka), uključujući i odgovarajuću terminologiju, elektronički potpis i ostale zakonske i sigurnosne regulative. Za ovaj modul je po zakonu nužna instalacija SSL certifikata za šifriranje poslanih i primljenih podataka. Modul raspolaže potrebnim certifikatima i ispitivanjima. U okružju NACIONALNOG GOVERNMENTA je moguće realizirati eAukcije u okvirima podlimitne i nadlimitne nabave i bagatelne nabave u Republici Češkoj i Slovačkoj.

DRAŽBA

dražba Elektronička dražba je jednostavčana prodajna eAukcija koja uobičajeno prikazuje dražbene običaje u eAukcijskoj dvorani. Prostor na popis predmeta dražbe, foto dokumentaciju, projektne dokumentacije i ostalih potrebnih priloga je istaknut i proširen.
Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE