Naš tim


Klijent servis

Češki tim

Peter Mikuláš

Peter Mikuláš
country manager

  mikulas@proebiz.com
  +420 255 707 016
  +420 721 848 993

Nela Strnisková

Nela Strnisková
traffic + marketing

  strniskova@proebiz.com
  +420 255 707 016
  +420 702 206 116

Igor Horváth

Igor Horváth
senior consultant

  horvath@proebiz.com
  +420 255 707 016
  +420 721 849 129

Lenka Opálková

Lenka Opálková
administrator

  opalkova@proebiz.com
  +420 255 707 010
  +420 721 849 199

Moravski tim

Jana Vítová

Jana Vítová
country manager

  vitova@proebiz.com
  +420 597 587 103
  +420 728 290 228

Eva Kudelová

Eva Kudelová
traffic + marketing

  kudelova@proebiz.com
  +420 597 587 136
  +420 702 263 580

Lukáš Karcol

Lukáš Karcol
senior consultant

  karcol@proebiz.com
  +420 597 587 103
  +420 725 022 410

Sofie Popova

Sofie Popova
administrator

  popova@proebiz.com
  +420 597 587 135
  +420 702 206 105

Jan Cudlín

Jan Cudlín
supervisor / trainer

  jan.cudlin@proebiz.com
  +420 597 587 131
  +420 725 880 844

Slovački tim

Kristina Kaplanová

Kristina Kaplanová
senior consultant

  kaplanova@proebiz.com
  +421 232 222 260
  +421 917 765 409
  +420 606 246 498

Juraj Kviatkovský

Juraj Kviatkovský
administrator

  kviatkovsky@proebiz.com
  +421 220 255 999
  +421 905 670 084
  +420 724 394 588

Lucia Kormaňáková

Lucia Kormaňáková
administrator

  kormanakova@proebiz.com
  +421 220 255 999
  +421 905 670 075
  +420 725 022 775

Eva Lukianová

Eva Lukianová
traffic + marketing

  lukianova@proebiz.com
  +421 917 857 423
  +420 702 263 594

Peter Kamoncza

Peter Kamoncza
external consultant

  kamoncza@proebiz.com
  +421 918 631 205
  +420 728 548 555

Polski tim

Piotr Krompiewski

Piotr Krompiewski
country manager

  krompiewski@proebiz.com
  +48 222 139 900
  +48 798 437 170
  +420 725 499 925

Beata Gałuszka

Beata Gałuszka
country manager

  beata.galuszka@proebiz.com
  +48 571 808 432
  +420 722 293 248

Eva Jiříčková

Eva Jiříčková
traffic + marketing

  jirickova@proebiz.com
  +48 22 247 24 57
  +48 797 292 393
  +420 702 206 132

Patrycja Fulneczek

Patrycja Fulneczek
traffic + marketing

  fulneczek@proebiz.com
  +48 22 247 24 57
  +48 517 071 485
  +420 725 880 522

Andrzej Kulbiński

Andrzej Kulbiński
supervisor / trainer

  kulbinski@proebiz.com
  +420 724 170 190

Hrvatski tim

Igor Miota

Igor Miota
country manager

  miota@proebiz.com
  +385 91 981 7348
  +420 601 168 897

Josip Bešta

Josip Bešta
junior consultant

  josip.besta@proebiz.com
  +385 919 860 755
  +420 724 002 385

EU tim

Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler
senior consultant

  trenkler@proebiz.com
  +420 255 707 016
  +420 702 061 656

Daniela Vyvialová

Daniela Vyvialová
project administrator

  vyvialova@proebiz.com
  +420 702 260 584

BASE tim

Zuzana Mrvová

Zuzana Mrvová
project manager

  mrvova@proebiz.com
  +420 597 587 120
  +420 725 468 410

Miroslav Hrubý

Miroslav Hrubý
helpdesk operator

  hruby@proebiz.com
  +420 597 587 120
  +420 724 099 925

5T

Zuzana Kawuloková

Zuzana Kawuloková
production manager

  kawulokova@proebiz.com
  +420 597 587 105
  +420 723 982 664

Barbora Halfarová

Barbora Halfarová
PR & marketing

  halfarova@proebiz.com
  +420 597 587 106
  +420 601 168 896

Lukáš Vyskočil

Lukáš Vyskočil
project administrator

  vyskocil@proebiz.com
  +420 724 006 463

Renáta Mecová

Renáta Mecová
external PR & marketing consultant

  mecova@proebiz.com
  +420 597 587 106
  +420 775 179 066

Malcolm Collen

Malcolm Collen
external consultant

  collen@proebiz.com

Vodstvo tvrtke

Direktor

Miloslav Kaplan

Miloslav Kaplan
managing director

  kaplan@proebiz.com
  +420 597 587 105

Marketing & design

Jan Jedlička

Jan Jedlička
marketing manager

  jedlicka@proebiz.com
  +420 601 577 701

Jan Šlachta

Jan Šlachta
marketing administrator

  slachta@proebiz.com
  +420 601 577 702

Šárka Hermannová

Šárka Hermannová
graphic designer

  hermannova@proebiz.com
  +420 605 990 609

Knjigovodstvo i uprava

Daniela Gáborová

Daniela Gáborová
chief financial officer

  gaborova@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 602 501 046

Marie Hrabovská

Marie Hrabovská
accountant

  hrabovska@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 724 081 935

Radomír Polak

Radomír Polak
accountant

  polak@proebiz.com
  +420 597 587 107
  +420 602 424 438

Ivana Nadkanská

Ivana Nadkanská
office manager

  nadkanska@proebiz.com
  +420 597 587 100
  +420 721 848 588

Tehnička podrška i podrška za proizvode

Podrška za proizvod

Lukáš Moravec

Lukáš Moravec
software architect

  moravec@proebiz.com
  +420 597 587 108

Marian Gałuszka

Marian Gałuszka
project manager

  galuszka@proebiz.com
  +420 602 424 437

Petr Donath

Petr Donath
project administrator

  donath@proebiz.com
  +420 725 022 547

Matěj Dosbaba

Matěj Dosbaba
project administrator

  dosbaba@proebiz.com
  +420 724 201 200

Martin Dokoupil

Martin Dokoupil
project administrator

  dokoupil@proebiz.com
  +420 606 623 327

Karel Stoszek

Karel Stoszek
external public procurement consultant

  stoszek@proebiz.com
  +420 606 623 318

IT podrška

Jiří Špalek

Jiří Špalek
user and technical support manager

  spalek@proebiz.com
  +420 597 587 108
  +421 915 700 920
  +420 606 700 910

Lukáš Zbránek

Lukáš Zbránek
IT support

  zbranek@proebiz.com
  +420 597 587 108
  +420 725 499 619

Ondřej Valčík

Ondřej Valčík
IT support

  valcik@proebiz.com
  +420 597 587 108

Back to Top