Novosti


Elektronička dražba (eDražba)

03LIP

Elektronička dražba (eDražba)

03. 06. 2014 08:41 Jan Šlachta

je način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene.

Iz navedene zakonske definicije bitno je razlučiti da:

  • eDražba nije zaseban postupak već je dio otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka
  • elektronički sustav eDražbe omogućuje Ponuditeljima predstavljanje novih cijena i to izmjenom na niže (tzv. negativna dražba) za razliku od uvriježenog poimanja dražbe kojom se iskliče veća cijena
  • po okončanju postupka eDražbe, rangiranje se odvija automatski na osnovi prethodno zadanih pravila


Vrste eDražbe

  • Jednostavna – eDražba temelji se samo na cijenama sukladno kriteriju za odabir najniže cijene
  • Složena – eDražba temelji se na cijenama i/ili novim vrijednostima dijelova ponude koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Završetak eDražbe

Naručitelj može definirati trenutak – datum i vrijeme završetka eDražbe, a može definirati faze dražbe i to njihovim brojebm, trajanjem te razmakom između dvije faze. eDražba također može biti završena kada više nema dostavljenih novih cijena/vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike. Neovisno o odabranoj opciji ili kombinacijama, Naručitelj obavezno u pozivu na sudjelovanje mora navesti kako se definira završetak eDražbe.

Pristup

eDražbi je moguće pristupiti isključivo po pozivu Naručitelja. Ponuditelj zaprima poziv e-poštom i to najmanje dva radna dana prije početka eDražbe. Slanjem poziva, kreira se korisnički račun koji vrijedi samo za predmetnu eDražbu.

Primijenjivost

Predmetom eDražbe ne mogu biti:

  • Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja i sl.
  • Dijelove ponude koji se ne mogukvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima

Upute

Upute za rad dostupne su kroz sučelje eDražbe

Informacije

Tijekom dražbe Ponuditelji se u svakoj fazi izvještavaju o svojem rangu. Cijelo vrijeme se poštuje anonimnost ponuditelja.

Zdroj: eOglasnik

Back to Top