Novosti


Elektronička dražba (eDražba)

03LIP

Elektronička dražba (eDražba)

03. 06. 2014 08:41 Jan Šlachta

je način provedbe dijela postupka koji se ponavlja i koji uključuje elektronički sustav za predstavljanje novih cijena, izmijenjenih naniže, i/ili novih vrijednosti koje se odnose na određene elemente ponuda, a odvija se nakon početne potpune procjene ponuda i omogućava njihovo rangiranje pomoću automatskih metoda procjene.

Iz navedene zakonske definicije bitno je razlučiti da:

  • eDražba nije zaseban postupak već je dio otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka
  • elektronički sustav eDražbe omogućuje Ponuditeljima predstavljanje novih cijena i to izmjenom na niže (tzv. negativna dražba) za razliku od uvriježenog poimanja dražbe kojom se iskliče veća cijena
  • po okončanju postupka eDražbe, rangiranje se odvija automatski na osnovi prethodno zadanih pravila


Vrste eDražbe

  • Jednostavna – eDražba temelji se samo na cijenama sukladno kriteriju za odabir najniže cijene
  • Složena – eDražba temelji se na cijenama i/ili novim vrijednostima dijelova ponude koji su navedeni u dokumentaciji za nadmetanje sukladno kriteriju za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Završetak eDražbe

Naručitelj može definirati trenutak – datum i vrijeme završetka eDražbe, a može definirati faze dražbe i to njihovim brojebm, trajanjem te razmakom između dvije faze. eDražba također može biti završena kada više nema dostavljenih novih cijena/vrijednosti koje ispunjavaju uvjete koji se odnose na minimalne razlike. Neovisno o odabranoj opciji ili kombinacijama, Naručitelj obavezno u pozivu na sudjelovanje mora navesti kako se definira završetak eDražbe.

Pristup

eDražbi je moguće pristupiti isključivo po pozivu Naručitelja. Ponuditelj zaprima poziv e-poštom i to najmanje dva radna dana prije početka eDražbe. Slanjem poziva, kreira se korisnički račun koji vrijedi samo za predmetnu eDražbu.

Primijenjivost

Predmetom eDražbe ne mogu biti:

  • Ugovori o javnim uslugama i ugovori o javnim radovima čiji je predmet intelektualni rad, poput projektiranja i sl.
  • Dijelove ponude koji se ne mogukvantitativno odrediti i izraziti u brojevima ili postocima

Upute

Upute za rad dostupne su kroz sučelje eDražbe

Informacije

Tijekom dražbe Ponuditelji se u svakoj fazi izvještavaju o svojem rangu. Cijelo vrijeme se poštuje anonimnost ponuditelja.

Zdroj: eOglasnik

Back to Top
The Procurement Board works with open cookies. The reason for that is to make it possible to process the data that are necessary for the correct course and evaluation. Learn more about cookies and their settings HERE