Novosti


Radionica na temu elektroničkih dražbi u Puli

27SVI

Radionica na temu elektroničkih dražbi u Puli

27. 05. 2016 11:32 Jan Šlachta

Prošlog četvrtka, 19.5.2016. godine u Puli bila je organizirana prezentacija elektroničke platforme za primjenu elektroničkih dražbi u postupcima nabave.

Cilj radionice je bio približavanje eAukcija u nabavi subjektima iz javnog sektora, sa pažnjom na bagatelni dio nabave.

Sastalo se 18 stučnjaka iz javnih ustanova Istre. Uz sledovanje živih eAukcija, koje su tekle tog dana u sustavu PROEBIZ, pokazali smo nekoliko različitih načina vrednovanja eAukcija. Takodjer, predstavljeni su različiti tipovi eAukcija i njihove primjene u postupcima nabave. Značajan dio radionice činila je prezentacija iskustva Zračne luke Pule u korišćenju eAukcija u bagatelnoj nabavi.

Rasprava sudionika iz javnih ustanova je bila veoma detaljna, sa stavom benefita koje eAukcije mogu donijeti korišćenjem u bagatelnoj nabavi.

Vjerujemo da će ovakve prezentacije, kao i korišćenje eAukcijskog sustava PROEBIZ biti korisne u daljnjem radu subjekata javnog sektora.

Veselimo se skorom susretu u okviru slične radionice.

Tim PROEBIZ

Back to Top