Za dobavljače

Zajednički katalog eKvalificiranih dobavljača BASE

Dobavljači koji sudjeluju na natječajima u okruženju PROEBIZ SISTEMA, ostvaruju mogućnost učlanjivanja u katalog koji je u dispoziciji stotinama proebizovih oglašivača tendera i automatski ih se informira o izabranim javnim natječajima objavljenim u Češkoj i Slovačkoj.

Više informacija o alatu BASE

katalog BASE

Zajednički katalog proizvoda BASE2

Drugo područje baze podataka BASE, koja prikazuje proizvode, koje nude dobavljači iz okruženja proebizovih javnih natječaja i eAukcija. Pripremljen je tako da naručitelji mogu odmah sa upitom osloviti eKvalificirane dobavljače, koji su traženi proizvod u nekom od tendera u posljednjih godinu dana nudili. Dobavljači mogu svoju ponudu aktualizirati i dopunjavati.

Više informacija o alatu BASE

katalog BASE
Back to Top