Novela pre dodávateľov


11. 11. 2021

Bratislava

Hotel SOREA Regia , Bratislava, Kraľovske údolie 6

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 11. 11 . 2021!

O akci

Školenie organizované v spolupráci so SME konferencie.

Prehľad tých najdôležitejších lehôt, úkonov a dokumentov, ktoré po 1. 4. 2022 úspešní uchádzači musia vedieť.

Cieľom školenia je prezentovať dodávateľom zúčastňujúcich sa verejného obstarávania všetky dôležité zmeny účinné od 1. 4. 2022 prichádzajúce s „reformnou“ novelou zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Patričná znalosť prichádzajúcich zmien zákona vám vytvorí neoceniteľnú konkurenčnú výhodu.

Nové lehoty, vyššia miera transparentnosti, rôzne nástroje na predkladanie ponúk i rozšírené dôvody na vylúčenie. Kvinteto najdôležitejších zmien uzatvárajú výrazne upravené revízne procesy, teda podávanie námietok a odvolaní.

Poznajte novelu, vaše pozmenené práva a nové povinnosti hneď od 1. apríla 2022.

Registrovať sa môžete tu: REGISTRÁCIA

Program

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

  • zmeny limitov
  • zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
  • veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
  • úprava dôvodov na vylúčenie ponúk
  • transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
  • obmedzenia uzatvárania zmlúv
  • úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích
  • konaní
  • prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny

Epidemiologické opatrenia:

Súčasná epidemiologická situácia a COVID automat nám umožňujú povoliť aj osobnú účasť na školení, z čoho sa veľmi tešíme. Prioritou však pre nás ostáva zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov. Z tohto dôvodu je počet účastníkov pre osobnú účasť obmedzený a nastavený prísnejšie ako určuje COVID automat.

Prednášková sála je dostatočne priestranná, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť pohodlie všetkých účastníkov i za sprísnených epidemiologických opatrení.
Samozrejmosťou ostáva dodržiavanie tzv. ROR : ruky - odstup - rúška (prípadne respirátory).

V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.254/2021 bude vstup na školenie umožnený len osobám plne očkovaným. Definíciu plne očkovanej osoby nájdete vo vyššie spomínanej vyhláške v § 1..

Pravidlá pre osobnú účasť sa môžu ešte zmeniť vzhľadom na epidemiologický vývoj a nastavenie COVID automatu. O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Přednášející

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok: 95 € (bez DPH)
Členovia APUeN SK majú 10€ zľavu z účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok zahŕňa študijné materiály, občerstvenie počas celého školenia a bezplatné parkovanie na hotelovom parkovisku.

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE