Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022 - Bratislava


16. 11. 2021

Bratislava

Hotel Sorea Regia ****, Kráľovské údolie 6, Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 16. 11 . 2021!

O akci

Na tomto školení si prehľadne vysvetlíme nielen samotné zmeny, ale aj dôvody úprav jednotlivých zákonných ustanovení i vzájomnú vnútornú prepojenosť zákona. Spoločne si prejdeme všetky zmeny, ktoré po 1.apríli 2022 ovplyvnia Vašu prácu.

Kedy a podľa akého ustanovenia zákazky vyhlasovať, ktoré nástroje budeme používať, aké možnosti určenia PHZ budeme mať. Vysvetlíme si aj zmeny v dôvodoch vylučovania uchádzačov a potrebu konkrétnejších informácií o víťaznej ponuke. Námietky alebo výkon kontroly pre Vás po školení nebude procesným strašiakom.

Dozviete sa všetko dôležité čo potrebujete vedieť na tvorbu plánu VO na rok 2022 a začínajúcu prípravu budúcich zákaziek. Určite ste už počuli, že niektoré tendre sa Vám oplatí vyhlásiť až po novom roku...

Registrovať sa môžete tu: REGISTRÁCIA

Program

Organizácia školenia:

Epidemiologické opatrenia:

Súčasná epidemiologická situácia a COVID automat nám umožňujú povoliť aj osobnú účasť na školení, z čoho sa veľmi tešíme. Prioritou však pre nás ostáva zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov. Z tohto dôvodu je počet účastníkov pre osobnú účasť obmedzený a nastavený prísnejšie ako určuje COVID automat.

Prednášková sála je dostatočne priestranná, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť pohodlie všetkých účastníkov i za sprísnených epidemiologických opatrení.
Samozrejmosťou ostáva dodržiavanie tzv. ROR : ruky - odstup - rúška (prípadne respirátory).

V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.254/2021 bude vstup na školenie umožnený len osobám plne očkovaným. Definíciu plne očkovanej osoby nájdete vo vyššie spomínanej vyhláške v § 1..

Pravidlá pre osobnú účasť sa môžu ešte zmeniť vzhľadom na epidemiologický vývoj a nastavenie COVID automatu. O všetkých zmenách Vás budeme včas informovať.


Odborný program:

Trvanie školenia od 8:30 do 16:00
Registrácia od 8:00

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

 • Zmeny limitov a nové spôsoby určovania PHZ
 • Zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
 • Veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
 • Úprava dôvodov na vylúčenie uchádzačov
 • Transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Veľké zmeny v dynamických nákupných systémoch
 • Obmedzenia uzatvárania zmlúv a nové dôvody na odstúpenie od zmluvy
 • Úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích konaní
 • Veľké zmeny pri fondových zákazkách nielen v kontrole
 • Profesionalizácia "obstarávačov"
 • Nové pravidlá voľby predsedu UVO
 • Prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Přednášející

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok: 95 € (bez DPH)
Členovia APUeN SK majú 10€ zľavu z účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok zahŕňa študijné materiály, občerstvenie počas celého školenia a bezplatné parkovanie na hotelovom parkovisku.

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE