Novela zákona o verejnom obstarávaní 2022 - On-line


19. 11. 2021

online

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 19. 11 . 2021!

O akci

Na tomto školení si prehľadne vysvetlíme nielen samotné zmeny, ale aj dôvody úprav jednotlivých zákonných ustanovení i vzájomnú vnútornú prepojenosť zákona. Spoločne si prejdeme všetky zmeny, ktoré po 1.apríli 2022 ovplyvnia Vašu prácu.

Kedy a podľa akého ustanovenia zákazky vyhlasovať, ktoré nástroje budeme používať, aké možnosti určenia PHZ budeme mať. Vysvetlíme si aj zmeny v dôvodoch vylučovania uchádzačov a potrebu konkrétnejších informácií o víťaznej ponuke. Námietky alebo výkon kontroly pre Vás po školení nebude procesným strašiakom.

Dozviete sa všetko dôležité čo potrebujete vedieť na tvorbu plánu VO na rok 2022 a začínajúcu prípravu budúcich zákaziek. Určite ste už počuli, že niektoré tendre sa Vám oplatí vyhlásiť až po novom roku...

Registrovať sa môžete tu: REGISTRÁCIA

Program

Organizácia webináru:
Webinár bude prebiehať on-line na platforme ZOOM Webinar. Budete potrebovať PC/notebook alebo mobilné zariadenie (ideálne tablet) s iOS alebo Android a stabilné internetové pripojenie. Kamera ani mikrofón nie sú potrebné, avšak vďaka funkčnému mikrofónu sa budete môcť jednoduchšie zapojiť do diskusie a klásť otázky. Otázky budete môcť klásť aj klasickým "chatom" počas webináru.

Ktokoľvek bude mať záujem, môžeme si pár dní pred webinárom otestovať "spojenie", aby Vám v čase webináru všetko bezproblémovo fungovalo.

Pred webinárom Vám zašleme študijné materiály a odkaz, pomocou ktorého sa pripojíte ku webináru.


Možnosť využitia konzultácií:

Keďže COVID situácia nám nedovoľuje stretnúť sa osobne s Vami všetkými na celom Slovensku, rozhodli sme sa spojiť online školenia s individuálnymi konzultáciami k novele zákona. Všetci, ktorí sa zúčastnia on-line školení 19. alebo 23. novembra, budú mať k dispozícií bezplatnú konzultáciu 24. novembra.
Konzultácie budú prebiehať od 8:30 do 16:00. Osobne sa konzultácie môžete zúčastniť v Košiciach v Hoteli Maraton, prípadne na diaľku cez videohovor alebo telefonicky. Počas konzultácie si môžete s Marcelkou prejsť otázky, nejasnosti a podiskutovať tak, ako ste zvyknutí z prezenčných školení. Aby čo najviac ľudí malo možnosť zúčastniť sa konzultácie, jej časová dotácia je stanovaná na 30 minút /prihlásená osoba resp. organizácia. Konzultácie sa môžu zúčastniť iba prihlásení pomocou tohto linku: PRIHLÁSENIE NA KONZULTÁCIU

V zmysle aktuálnej vyhlášky ÚVZ č.254/2021 bude vstup na osobnú konzultáciu umožnený len osobám plne očkovaným. Definíciu plne očkovanej osoby nájdete vo vyššie spomínanej vyhláške v § 1..


Odborný program:

Trvanie školenia od 8:30 do 16:00

Na školení si podrobne prejdeme všetky nadchádzajúce zmeny. Budeme sa venovať najmä týmto témam:

 • Zmeny limitov a nové spôsoby určovania PHZ
 • Zmeny v elektronizácií a príchod platformy pre verejné obstarávanie
 • Veľké zmeny v podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
 • Úprava dôvodov na vylúčenie uchádzačov
 • Transparentnejšie oznamovanie výsledku vyhodnotenia ponúk
 • Veľké zmeny v dynamických nákupných systémoch
 • Obmedzenia uzatvárania zmlúv a nové dôvody na odstúpenie od zmluvy
 • Úprava námietkového konania, zavedenie správnych súdov, prechodné obdobie odvolacích konaní
 • Veľké zmeny pri fondových zákazkách nielen v kontrole
 • Profesionalizácia "obstarávačov"
 • Nové pravidlá voľby predsedu UVO
 • Prechodné ustanovenia: odkedy platia jednotlivé zmeny

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu.

Přednášející

Marcela Turčanová

Marcela je CEO a spoluzakladatelkou konzultační společnosti APUEN AKADÉMIA s.r.o. a viceprezidentkou OZ APUeN SK založeného na podporu elektronizace nákupů. Ve své profesní praxi se věnuje zejména poradenské a konzultační činnosti pro dodavatele a veřejné zadavatele. Kromě toho se spolupodílí na tvorbě legislativy a aplikační praxe ve veřejných zakázkách. Také spolupracuje s neziskovými organizacemi jako je Transparency International Slovensko, Nadace Zastavme korupci nebo slovensko.digital. Má vášeň pro veřejné zakázky, proto v této oblasti s nadšením lektoruje, přednáší na mezinárodních konferencích a streamuje na youtube kanálu. Je členkou Procurement Boardu, kolektivu inspirativních nákupčích a zakázkářů.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok: 95 € (bez DPH)
Členovia APUeN SK majú 10€ zľavu z účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok zahŕňa prístup na webinár, elektronické študijné materiály a možnosť individuálnej konzultácie.

Fakturačné údaje pre vykonanie platby:
APUEN AKADÉMIA s.r.o. , Zámocká 8, 811 01 Bratislava
Adresa kancelárie: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 48282413
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK63 1100 0000 0029 4700 9138

Organizátor si vyhradzuje právo účtovať storno poplatok vo výške 50% z účastníckeho poplatku v prípade neúčasti zaregistrovaného účastníka.

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE