Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami na tle umów w sprawach zamówień publicznych


20. 01. 2022

online

Registrovat se

O akci

Nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych przewiduje wprost i zachęca do wykorzystywania pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów powstających na tle umów w sprawach zamówień publicznych. Celem regulacji zawartej w art. 591-595 ustawy Prawo zamówień publicznych jest przede wszystkim podniesienie atrakcyjności rynku zamówień publicznych w oczach sektora prywatnego poprzez stworzenie możliwości skorzystania z szybkiego i profesjonalnego załatwienia sporów z zamawiającymi.

Program

Początek: 09:00
ramy czasowe: 30 min

Moderuje: Michał Kania
Goście: Joanna Jarosz - Zugaj

Přednášející

Michał Kania

V současnosti zastává funkci právního poradce a výkonného ředitele organizace Academic Support for PPP Foundation (Akademická podpora pro nadaci partnerství veřejného a soukromého sektoru) a současně vedoucího katedry postgraduálních studií Partnerství veřejného a soukromého sektoru na Slezské univerzitě v Katovicích. Je autorem více než 60 článků a knih o tématu partnerství privátní a veřejné sféry, publikoval mj. v odborných recenzovaných časopisech zabývajících se zadáváním veřejných zakázek a partnerstvím veřejného a soukromého sektoru, a to European Public Procurement and Public – Private Partnership Law Review (ed. Chris Bovis) a Public Procurement Law Review (ed. Sue Arrowshmith).

Joanna Jarosz - Zugaj

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej projektów infrastrukturalnych – doradza na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Z sukcesem reprezentuje Klientów – zamawiających, w tym zamawiających sektorowych, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach arbitrażowych i sądowych, przedmiotem których jest dochodzenie roszczeń powstałych w toku realizacji inwestycji. Specjalizuje się w doradztwie związanym z realizacją inwestycji w oparciu o warunki Kontraktowe FIDIC, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Registrovat se

Účastník

Ostatní


Ceník a kontakt

Ze względu na wyjątkową sytuację w naszym kraju, szkolenie jest bezpłatne. Prosimy jedynie o wypełnienie rejestracji.

Kontakt:
Patrycja Fulneczek
tel.: +48 517 071 485
e-mail: fulneczek@proebiz.com

PROEBIZ s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Czechy

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE