Pohovory jako součást hodnocení VZ


16. 11. 2022

online

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 16. 11 . 2022!

O akci

Cílem zakázky je výběr dodavatele, který nám dodá co potřebujeme v dobré kvalitě a za přiměřenou cenu. Nastavit hodnocení u různých zakázek je složité, protože někdy se zkrátka kvalitativní hodnotící kritéria nehledají lehce. Nabídky se však čím dál častěji hodnotí podle nejlepšího poměru kvality a ceny, ojediněle se pro hodnocení nabídek využívá také metoda BVA (Best Value Approach), jejíž nedílnou součástí je také hodnocený pohovor se zástupcem účastníka, nicméně vést v rámci hodnocení nabídek pohovory s účastníky není příliš rozšířené, protože zadavatelé se toho obávají (subjektivita hodnocení, rozporování hodnocení ostatními účastníky). Řekneme, proč by nemuseli, a pokusíme se dát dobré tipy, jak takový pohovor připravit a následně vést. Cílem pohovoru je zejména seznámení se s osobou, která bude hlavním manažerem zakázky ze strany účastníka a ověření jeho vlastností a schopností ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky.

Program

Moderuje: Jana Vítová
Host: Ing. Martin Vyklický, vedoucí odboru veřejných zakázek VUT Brno
Start: 10:00

Přednášející

Martin Vyklický

Martin se téměř celý svůj profesní život zabývá problematikou veřejného zadávání. Od referentské pozice na sekci veřejných zakázek ÚOHS, jako student a pedagog na Mendelově univerzitě v Brně, kde přednášel a zároveň aktivně publikoval na toto téma odborné články a v současnosti jako vedoucí odboru veřejných zakázek na Vysokém učení technickém v Brně. Pravidelně se účastní konferencí, seminářů či workshopů zaměřených na problematiku veřejných zakázek a stále publikuje v odborných časopisech. Je zastáncem a propagátorem otevřeného, méně konzervativního, méně formalistického, rozumově založeného a inovativního přístupu k zadávání veřejných zakázek. Veškerá energie zadavatele by neměla být soustředěna pouze na procesní stránku zadání, která z pohledu „hledání kvality“ nehraje klíčovou roli. V současné době se zaměřuje zejména na rozvoj metody BVA/m4E jako efektivního a univerzálního nástroje pro výběr kvalitního dodavatele. Od roku 2021 je Martin členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro veřejné zakázky.

Jana Vítová

Symbolický návrat ke kořenům je jedním z motivů profesní cesty Jany Vítové, která byla v roce 1990 vůbec prvním zaměstnancem firmy NAR marketing. Přestože po dvou letech odešla a začala podnikat, v roce 2007 přijala nabídku vrátit se zpět a od té doby úspěšně rozšiřuje řady uživatelů softwaru PROEBIZ. Je vedoucí konzultačního týmu neboli country manažerem pro Moravu, část východních Čech a Vysočinu.

Ceník a kontakt

Událost je bezplatná - vyplňte, prosím, jenom registraci.

Kontakt:
Sofie Popova
tel.: +420 597 587 111
mobil: +420 702 206 105
e-mail: popova@proebiz.com

PROEBIZ
Masarykovo náměstí 33
702 00, Ostrava
Česká republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE