STRETNUTIE S TENDERBOX tímom – pravidelné školenie s workshopom


16. 12. 2022

Bratislava

PricewaterhouseCoopers Slovensko, Twin City Centre, blok A, Karadžičova 2

Registrovat se

O akci

S blížiacim sa koncom roka by sme sa s Vami radi stretli osobne, aby sme si mohli navzájom rozdať úsmevy a zaželať si všetko dobré.

Preto sme k pravidelnému školeniu práce s nástrojom TENDERBOX pridali ako čerešničku na torte krátku nadstavbu v podobe diskusného workshopu o novinkách a plánoch z našej dielne.

  1. Časť: Práca so sw PROEBIZ TENDERBOX (pravidelné školenie)
  2. Časť: Novinky z dielne PROEBIZ a PROCUREMENT BOARD (workshop)

Program

O ŠKOLENÍ:

Pravidelné, tentokrát prezenčné doškoľovanie užívateľov systému PROEBIZ TENDERBOX z firiem a inštitúcií. Počet obmedzujeme preto, aby sme mohli výučbu prispôsobiť individuálne úrovni vedomostí jednotlivých administrátorov. To umožňuje, aby sa mohli zúčastniť ľudia bez akýchkoľvek znalostí práce so systémom, rovnako ako aj tí skúsenejší, ktorí sa potrebujú naučiť nastavovať niektoré náročnejšie funkcie alebo pripravovať zložitejšie tendre, s ktorými sa bežne nestretávajú. Pre skúsenejších administrátorov, a nielen pre nich, sú pripravené tematicky zamerané časti jednotlivých školení k určitej problematike spojenej s prácou so systémom a nákupnými procesmi vo všeobecnosti.

O WORKSHOPE:

Diskusné stretnutie o budúcnosti elektronizácie procurementu a nástrojoch z dielne PROEBIZ. Budeme hovoriť o plánovaní či schvaľovaní požiadaviek s nástrojom WENDY, práci s dátami a dodávateľmi a o víziách nástroja PROEBIZ 4.0, vnútroorganizačnom e-shope MARQUET a ďalších trendoch. Záverečná časť workshopu bude venovaná meniacej sa roli nákupného tímu, požiadavkám na nákupcov a možnostiam vzdelávania aj vďaka konceptu novovzniknutej Procurement TV.

častéma
08:50Prezencia
09:00Teórie ako e-tendre fungujú, čo všetko sa dá pomocou e-tendrov nakupovať, zaujímavé príklady z praxe
09:30Realizácia cvičného e-tendra
10:15Prestávka
10:30Praktická príprava, nastavenie e-tendra, práca v administračnej časti
12:00Záver školenia TENDERBOX, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie
12:15Prestávka II
12:30O novinkách PROEBIZ
13:45Vianočný prípitok a rozlúčenie

Zmena programu vyhradená.

Přednášející

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 se podílí na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu.

Martin Mikušec

Školitel systémů PROEBIZ pro Slovensko, který se po studiu andragogiky rozhodl přenést získané zkušenosti do vlastní práce. V prostředí elektronizace nákupních procesů je jako doma. Ročně zrealizuje desítky školení a zaškolil už stovky lidí. Taktéž se podílí na organizovaní dalších vzdělávacích akcí společnosti a aktivně se podílí i na samotné implementaci a vývoji systémů.

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní


Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
115 € bez DPH (pre fyzické osoby-nepodnikajúcim sa čiastka zvyšuje o 21% DPH)

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte špecifický symbol: 20201216

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Iaroslava Hovanet
E-mail: hovanet@proebiz.com
GSM: +421 908 717 359
Tel.: +421 232 222 260

PROEBIZ s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2
Bratislava
811 06, Slovenská republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE