STRETNUTIE S JOSEPHINE – pravidelné školenie s workshopom


15. 12. 2022

Bratislava

PricewaterhouseCoopers Slovensko, Twin City Centre, blok A, Karadžičova 2

Registrovat se

O akci

S blížiacim sa koncom roka by sme sa s Vami radi stretli osobne, aby sme si mohli navzájom rozdať úsmevy a zaželať si všetko dobré.

Preto sme k pravidelnému školeniu práce s nástrojom JOSEPHINE pridali ako čerešničku na torte krátku nadstavbu v podobe diskusného workshopu o novinkách a plánoch z našej dielne.

Poďme sa stretnúť!

  1. Časť: Práca so sw PROEBIZ JOSEPHINE (pravidelné školenie)
  2. Časť: Novinky z dielne PROEBIZ a PROCUREMENT BOARD (workshop)

Program

O ŠKOLENÍ:

Pravidelné a tentokrát prezenčné školenie špecialistov VO. V rámci školenia sa naučíte pracovať so systémom na elektronizáciu VO - JOSEPHINE a nastavíte si svoje vlastné obstarávanie. Počet miest je obmedzený, aby sme mohli výučbu individuálne prispôsobiť jednotlivým účastníkom školenia.

O WORKSHOPE:

Diskusné stretnutie o budúcnosti elektronizácie verejného obstarávania a nástrojoch z dielne PROEBIZ. Budeme hovoriť o plánovaní či schvaľovaní požiadaviek alebo finančnej kontrole s nástrojom WENDY. Zľahka sa dotkneme práce s dátami a dodávateľmi, vízií nástroja PROEBIZ 4.0, vnútroorganizačného e-shopu MARQUET a ďalších trendov. Záverečná časť workshopu bude venovaná meniacej sa roli nákupného tímu, požiadavkám na nákupcov a možnostiam vzdelávania aj vďaka konceptu novovzniknutej Procurement TV.

častéma
08:50Prezencia
09:00Úvod do elektronizácie procesov a využitie sw JOSEPHINE
09:301. časť tréningu so sw JOSEPHINE – realizácia cvičného e-tendra
10:15Prestávka
10:302. časť tréningu so sw JOSEPHINE – pokračovanie práce s nastavením tendra
12:00Záver školenia JOSEPHINE, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie
12:15Prestávka II
12:30O novinkách PROEBIZ
13:45Vianočný prípitok a rozlúčenie

Zmena programu vyhradená.

Přednášející

Kristina Kaplanová

Až na několik let, které pracovně strávila v zahraničí, patří mezi kmenové zaměstnance společnosti PROEBIZ s.r.o. Od roku 2000 se podílí na implementaci tendrovacího nástroje TENDERBOX PROEBIZ do prvních výrobních společností a institucí na Slovenském trhu a od roku 2013 také na vývoji, implementaci a zdokonalení systému JOSEPHINE, který se stal po státním systému EVO dvojkou na trhu. Elektronizaci má jako koníčka a posouvání hranic v e-procurementu bere vždy jako výzvu.

Martin Mikušec

Školitel systémů PROEBIZ pro Slovensko, který se po studiu andragogiky rozhodl přenést získané zkušenosti do vlastní práce. V prostředí elektronizace nákupních procesů je jako doma. Ročně zrealizuje desítky školení a zaškolil už stovky lidí. Taktéž se podílí na organizovaní dalších vzdělávacích akcí společnosti a aktivně se podílí i na samotné implementaci a vývoji systémů.

Jan Jedlička

Průvodce všemi systémy PROEBIZ se zálibou přenášet kouzlo kolektivního know-how za pomoci triků a tipů z praxe při prezentacích. Své poslaní vidí v překonávání strachu při zavádění inovací a elektronických nástrojů do nákupních procesů v privátním i veřejném sektoru. Baví jej imaginovat vizi úspěchu a následně dohlížet na její zhmotnění.

Registrovat se

Účastník

Společnost

Ostatní


Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok pre účastníkov zo Slovenskej republiky:
115 € bez DPH (pre fyzické osoby-nepodnikajúcim sa čiastka zvyšuje o 21% DPH)

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte špecifický symbol: 20201215

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR a smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Iaroslava Hovanet
E-mail: hovanet@proebiz.com
GSM: +421 908 717 359
Tel.: +421 232 222 260

PROEBIZ s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2
Bratislava
811 06, Slovenská republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE