JOSEPHINE - školenie práce s elektronickým procesným nástrojom pre VO (inštitúcie)


28. 03. 2017

Košice

Vzdelávacie centrum Telegrafia, Lomená 1, Košice

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 28. 03 . 2017!

O akci

Pravidelné školenie špecialistov VO. V rámci školenia sa naučíte pracovať so systémom na elektronizáciu VO vrátane DNS - JOSEPHIINE a nastavíte si svoje vlastné obstarávanie. Počet miest je obmedzený, aby sme mohli výučbu prispôsobiť individuálne jednotlivým účastníkom školenia.

Program

častéma
09:00prezencia
09.15Úvod do elektronizácie procesov a využitie sw JOSEPHINE
10.001. časť tréningu so sw JOSEPHINE
11.00prestávka
11.302. časť tréningu so sw JOSEPHINE
13.30záver, priestor na diskusiu a individuálne konzultácie

Zmena programu vyhradená.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
75,- € bez DPH
bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20170328

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
gsm: +421 905 670 084
tel.: +421 232 222 260
e-mail: kviatkovsky@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE