Firmy - Národné eAukčné forum


27. 04. 2017

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 27. 04 . 2017!

Program

Moderujú: Jiří Špalek, Jan Jedlička

8:30 prezencia
9:00 otvorenie workshopu

Trendy v prostredí eAukcií a ostatných elektronických súťaží

Novinky vo svete eAukcií? / Jednotlivé typy a inovatívne spôsoby využitia / Čo ste ešte o eAukciách nepočuli / Zvláštnosti a možnosti nastavenia / Ukážky inšpiratívnych príkladov z nedávnej praxe
Jan Jedlička - PROEBIZ

Ako Peter Kraljič zmenil nákupný svet

Kraljičova matica v skratke / Čo všetko sa od jeho teórie odvíjalo? / Využívame zásadné princípy, bez toho aby sme tušili, kto je ich autorom? / Ako jednoducho pracovať s portfóliom našich dodávateľov a produktov
Jan Vašek - VŠB TU Ostrava

Byť úspešný znamená vedieť, ako na to – eAukcie a stavby

Návod, ako úspešne realizovať stavebnú eAukciu / Prierez celým procesom – príprava, zadanie, kritéria, podmienky a vyhodnocovanie tendra / Čo robiť, keď zadanie presahuje 1000 položiek? / Prečo implementácia eSourcingu prinesie zrýchlenie procesu a napomáha dosiahnutiu vyššej kvality?
Miroslav Tapfer - Tatry Mountain Resorts

Ako pracovať s ratingom v elektronických súťažiach

Je pre nás vhodná už predkvalifikácia dodávateľov? / Aký dopad má zavedenie ratingu dodávateľov? / Ako sa dá efektívne implementovať do elektronických súťaží / Je možné využiť hodnotenie dodávateľov pre zvyšovanie kvality pri zachovaní nízkych cien?/ Ukážka konkrétnych príkladov z praxe
Zdeněk Pytlíček - Innogy ČR

Uplatnenie princípu Category managementu

Na akom princípe funguje Category management / Ktoré faktory ovplyvňujú implementáciu a realizáciu konceptov Category managementu/ Ukážka konkrétnych príkladov, kedy a ako sa dá vhodne aplikovať Patrik Mauric - Erste Bank

Workshopy postavené na interakcii s publikom:

Umenie presnej špecifikácie komodít

Ako správne definovať komodity, ktoré sú ťažko opísateľné / Presná špecifikácia má priamy vplyv na navyšovanie kvality/ Vplyv managementu jednotlivých komodít na úroveň vzťahov s dodávateľmi / Kritické momenty rozhodovacích aspektov
Michal Kristiňák - MEDUSA GROUP, Ladislav Šéra - ESET

Elektronické nástroje procurementu

Elektronizácia ako fenomén dnešnej doby / Skúsenosti s jednotlivými elektronickými nástrojmi a odporúčania, za akých podmienok a ktoré je vhodné používať? / Konkrétne príklady, príbehy, porovnanie / Inšpirácie a know-how získané v praxi
Jan Vašek - VŠB TU Ostrava, Martin Očkáš - Svet zdravia

13:00 záver workshopu

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok - Firmy a eAukcie:
99 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 77 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20170427

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE