Inštitúcie - Národné eAukčné forum


26. 04. 2017

Bratislava

Technopol Congress Centre, Kutlíkova 17, Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 26. 04 . 2017!

Program

Moderujú: Jiří Špalek, Jan Jedlička

8:30 prezencia
9:00 otvorenie workshopu

Novinky a zmeny v prostredí elektronických nástrojov

Ako sa dajú využiť elektronické nástroje pre vyjednávanie s dodávateľmi a ako s ich pomocou rozbiť kartelové dohody / Príklad nastavenia el. hodnotenia ponúk, v ktorom sa stretnú distribútori s výrobcami, a kedy nastavenie umožňuje rozdelenie víťazov do skupín / Ako pracovať s nastavením necenových kritérií, aby sme podporili rast kvality – konkrétne ukážky z nedávnej praxe
Jan Jedlička - PROEBIZ

Register partnerov verejného sektora

Koho sa týka povinnosť registra partnerov? / V akých limitoch sa dá hovoriť o povinnosti pri uzatváraní zmlúv o VO a akých oblastí sa to konkrétne dotýka? Čo v prípade, ak partner v registri nie je zapísaný?
Marcela Turčanová - APUeN SK

Celková správa elektronizácie VO za rok 2017

Najzaujímavejšie zmeny v aktuálnom zákone o verejnom obstarávaní / Nové elektronické registre / Kedy nestačí poznať len zákon o VO a vyplatí sa vtáčia perspektíva pri konkrétnom obstarávaní
Jaroslav Lexa - APUeN SK, Oľga Markovičová

Proces prípravy na elektronizáciu VO v prostredí samosprávy

Ako si zjednodušiť prácu pri zadávaní verejného obstarávania / Ako využiť zásadné výhody elektronizácie procesu VO / Skúsenosti s JOSEPHINE, systémom na elektronizáciu procesu zadávania verejných zákaziek, elektronického prijímania ponúk a komunikácii / Hodnotenie ponúk elektronicky
Božena Krajčovicová - Mesto Levice

Elektronické verejné obstarávanie v podmienkach ministerstva vnútra SR

Predstavenie modulov Elektronická podpora procesov verejného obstarávania a Dynamický nákupný systém, ktoré sú súčasťou Elektronického kontraktačného systému a skúsenosti so zadávaním zákaziek / Praktické skúsenosti so zadávaním konkrétnych zákaziek prostredníctvom DNS / Podpora procesov vo verejnom obstarávaní
Daša Paláková - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Porovnanie DNS a Rámcovej dohody

Kedy je vhodnejšie použiť dynamický nákupný systém a kedy rámcové dohody? Porovnanie jednotlivých parametrov v oboch metódach s odborným komentárom / typy vhodných komodít / rozbor už realizovaných obstarávaní
Ladislav Raučina, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Európske Trendy

Best practice a inšpirácie z európskych krajín / V čom sa môžeme poučiť od európskych susedov? / Prečo nám elektronizácia VO zjednoduší pracovný život? / Aké nástroje či moduly sú používané v Európe?
Isabel Rosa, Európska Komisia

13:00 záver workshopu

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok – Inštitúcie a eAukcie:
69 EUR + 20 % DPH,
aktívni užívatelia PROEBIZ a JOSEPHINE 47 EUR + 20 % DPH

Úhrada:
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
Úhrada: bankovým prevodom
Variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
Špecifický symbol: 20170426

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE