Národní eForum - Elektronizace veřejných zakázek


06. 06. 2017

Praha

Klub Lávka, Novotného lávka 201/1, Praha

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 06. 06 . 2017!

O akci

Pracovní setkání a workshopy - odborné dílny týmů veřejných zakázek měst, zdravotnických zařízení, ministerstev a dalších institucí se specialisty na elektronizaci VZ.

(Program 2. dne Národního eFora - Elektronizace veřejných zakázek, najdete ZDE)

Tady si můžete stáhnout všechny prezentace, ke kterým jsme dostali svolení k zveřejnění od přednášejících na NeF 2017:

Program

Moderuje: Milan Kaplan

8:30 prezence
9:00 zahájení workshopu

V rytmu paragrafů

Nejzajímavější změny v novém zákoně o veřejných zakázkách. / Jaké změny zákon přinesl, na co je dobré být připraven a co vše můžeme očekávat s blížící se povinností elektronizace VZ?
Kateřina Koláčková - OTIDEA


Dobrodružství s NENem a elektronizace VZ obecně

Jaká je aktuální situace s Národním elektronickým nástrojem? / Proč je dobré ho používat? / Pro které veřejné zadavatele plyne zákonná povinnost využívat NEN? / Nahradí NEN i tržiště? / Jaké možnosti nabízí NEN a jaké jsou zkušenosti s jeho využíváním?/ Individuální procesní nástroje / Tržiště.
Stanislav Bogdanov - MMR, Peter Mikuláš - PROEBIZ, David Horký - QCM


Úspěšná opera

Jak efektivně provést rekonstrukci státní opery v režimu zákona. / Co dělat, když je selský rozum ve střetu se zákonem o VZ. / Jak být efektivním, transparentním a dobrým hospodářem v prostředí plném emocí.
Václav Pelouch - NÁRODNÍ DIVADLO


Jak zkomplikovat kartelové dohody

Jakou strategii využít při vyjednávání s dodavateli, abychom rozbili kartelovou dohodu? / Lze takto postupovat i v zákonném režimu? / Pomohla elektronizace zjednodušit a urychlit proces zakázky?
Ondrej Kuruc - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ SR, Petr Donath - PROEBIZ


Jak se stát průkopníky

Jak nakupovat s ohledem na celkové náklady životního cyklu? / Je nutná změna přístupu a uvažování? / Ukázka konkrétního příkladu z praxe, nákup průmyslových myček s ohledem na NŽC.
Martina Šťastná - LIBERECKÝ KRAJ

12:30 závěr

Ceník a kontakt

Účastnický poplatek:
1 800,- Kč bez DPH,
1 000,- Kč bez DPH pro uživatele sw PROEBIZ

Úhrada:
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 6461639808/5500
Variabilní symbol: uvádějte své IČ
Specifický symbol: 20170606

Fakturace:
Po přijetí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovních dnů fakturu - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený při registraci. Účastník souhlasí se zasláním elektronické faktury na e-mail, který uvedl při registraci. Faktura je opatřena zaručeným elektronickým podpisem a splňuje veškeré náležitosti pro elektronické zasílání dokladů podle platných zákonů ČR a směrnic EU.

Kontakt:
Andrea Procházková
gsm: +420 724 240 177
tel.: +420 597 587 101
e-mail: prochazkova@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33,
Ostrava - Moravská Ostrava,
702 00, Česká republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE