Praktik Aréna – Inštitúcie


21. 02. 2017

Bratislava

Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 21. 02 . 2017!

O akci

Odborné pracovné dielne špecialistov verejného obstarávania.

Program

častéma
9:00Úvod
9:15Zahájenie workshopu
9:15Centrálne obstarávanie CT prístrojov
Ondrej Kuruc – Ministerstvo zdravotníctva SR
10:00Praktické skúsenosti z DNS
Ladislav Raučina – Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
10:30Prestávka
11:00Skúsenosti so zákazkami nízkej hodnoty a elektronizácia všeobecne
Silvia Grűnzweigová - VO SK / Otvorená diskusia
11:30Priame rokovacie konanie
Kristina Kaplanová - PROEBIZ
11:50Význam a vplyv nového zákona o registri partnerov verejného sektora
Marcela Turčanová - APUeN SK
12:10Budúcnosť JOSEPHINE a vízia elektronizácie
Jan Jedlička - PROEBIZ
12:30Ukončenie workshopu

Zmena programu vyhradená.
Počet miest v sále je obmedzený.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
115,- € bez DPH
bankové spojenie: ČSOB
číslo účtu: 4004469226/7500

Úhrada:
bankovým prevodom
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20170221

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do 5 pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Juraj Kviatkovský
gsm: +421 905 670 084
tel.: +421 232 222 260
e-mail: kviatkovsky@proebiz.com

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE