PRAKTIK ARÉNA - ZDRAVOTNÍCTVO


13. 09. 2017

Liptovský Mikuláš

Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš

Pozor: Tato akce se již uskutečnila 13. 09 . 2017!

O akci

Prvá Praktik Aréna s výhradným zameraním na problematiku obstarávania v zdravotníctve na Slovensku. Interaktívny workshop odborníkov z radov nemocníc a iných zdravotníckych organizácií, vedený formou moderovanej diskusie rozdelenej do tématických blokov. Cieľom stretnutia je vzájomná inšpirácia, zdieľanie praktických skúseností a zefektívnenie nákupu v zdravotníctve. Dá sa inšpirovať od súkromných zdravotníckych subjektov? Je správne do vyhodnocovania zákazky na nákup zdravotníckych prístrojov zahrnúť aj budúce náklady na prevádzku? Nové pohľady na zapracovanie kvalitatívnych testov nakupovaného materiálu do celkového hodnotenia. Koncesné licencie pri nákupe potravín. Ako sa pripraviť na plošnú povinnosť elektronického zadávania, elektronický príjem ponúk, atď...

O svoje skúsenosti sa prídu podeliť:

Ivana Sklenková (FNsP F. D. Roosevelta), Marek Klenovič (ČaSS), Anna Domaníková (Detská fakultná nemocnica Košice), Zlatica Šeďová (FNsP F. D. Roosevelta), Jan Zahálka (re-medical s.r.o.), Ondrej Kuruc (Ministerstvo zdravotníctva SR), Zuzana Bučeková (VUSCH), Juraj Barbarič (VUSCH), Peter Lipták (Svet zdravia), Stanislav Rízek (Externé obstarávanie SK)

Pozvanie taktiež prijal:

Miroslav Boháč z Ministerstva zdravotníctva SR

Program

Moderujú: Jiří Špalek, Jan Jedlička

8:30 prezencia

9:15 otvorenie workshopu

Nákup potravín

Koncesie na poskytovanie služieb stravovania. Prenájom “externých“ kuchýň na dodávku potravín a stravovania. Porovnanie výhod a nevýhod. Čo započítavať do nákladov pri rozhodovaní. Aké sú skúsenosti s nákupmi potravín cez EKS.

Služby – praktické príklady súťaže na maľovanie, upratovacie služby

Aké sú odlišnosti v porovnaní s tovarmi? Ako nastaviť položkový rozpočet? Ako nastaviť podmienky obstarávania? Hodnotenie zmluvného dodávateľa pri plnení zmluvy. Pohľad dodávateľa upratovacích služieb na tender “z druhej strany“.

Elektronická aukcia vo verejnej súťaži na lieky

Aké sú skúsenosti s eAukciami na lieky, je tu priestor na úspory? Súťažiť na časti alebo na jednotlivé položky? Aké sú úskalia pri špecifikácii? Aké sú ďalšie „prekážky“ obstarávania liekov? Pohľad na obstarávanie liekov: centralizovať alebo decentralizovať?


11:00 občerstvenie / coffe break


Budúce náklady obstarávania zdravotníckej techniky

Ako nakupovať zdravotnícku techniku – súťažiť iba na najnižšiu cenu prístroja, alebo vyhodnocovať na základe nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti (najmä nákladov životného cyklu), prípadne na najlepší pomer ceny a kvality? Ako obstarávať v dodávateľsky ohraničenom prostredí? Inšpirácia z praxe.

Elektronizácia procesu verejného obstarávania

Ako sa pripraviť na plošnú povinnosť plnej elektronizácie procesov vo verejnom obstarávaní. Skúsenosti generované nástrojom JOSEPHINE pre elektronickú komunikáciu.

Stavebné zákazky – príprava podkladov, základ úspechu

Príprava podkladov na realizáciu súťaže na stavebnú zákazku. Odlišnosti oproti ostatným verejným súťažiam? Na čo nezabudnúť pri nastavovaní parametrov tendra a aké sú ostatné povinnosti mimo VO? Akú rolu hrá rýchlosť rekonštrukcie VS. kvalita odvedenej práce?

Nákup zdravotníckych pomôcok s využitím hodnotenia pomeru ceny a kvality

Ako nastaviť kritéria na hodnotenie verejnej súťaže na pomer ceny a kvality? Ako na toto hodnotenie reagujú dodávatelia? Aké kritéria je dobré nastaviť a ktorým je lepšie sa vyhnúť?

14:00 záver workshopu

Zmena programu vyhradená.

Ceník a kontakt

Účastnícky poplatok:
1 vstup: 85 EUR + 20% DPH
2 vstupy: 150 EUR + 20% DPH *
3 vstupy: 180 EUR + 20% DPH *
Každý ďalší vstup: + 50 EUR + 20% DPH *
* ceny sú platné pre osoby v rámci jednej organizácie

Úhrada:
bankovým prevodom
Bankové spojenie: ČSOB Žilina, a.s.
Číslo účtu: 4004469226/7500
IBAN: SK5775000000004004469226
SWIFT: CEKOSKBX
variabilný symbol: uvádzajte svoje IČO
uveďte specifický symbol: 20170913

Fakturácia:
Po prijatí platby na účet zašle organizátor do piatich pracovných dní faktúru - daňový doklad na e-mail účastníka uvedený pri registrácii. Účastník súhlasí s použitím elektronickej faktúry, ktorá bude zaslaná na e-mail uvedený pri registrácii. Faktúra obsahuje zaručený elektronický podpis a spĺňa všetky náležitosti pre elektronické zasielanie dokladov podľa platných zákonov SR smerníc EU.

V cene workshopu je zahrnuté občerstvenie.

Kontakt:
Lukáš Zbránek
E-mail: zbranek@proebiz.com
Tel.: +421 232 222 260
GSM: +421 917 988 233

NAR marketing s.r.o.
organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Šulekova 2,
Bratislava,
811 06, Slovenská republika

Back to Top
PROEBIZ pracuje s otevřenými cookies. Umožnují mu zpracovávat data, která jsou pro správný průběh a vyhodnocování nezbytná. O cookies a jejich nastavení se dozvíte VÍCE ZDE